Tạp chí Tiếng Việt

Xuất bản phẩm

Share Social
Print

Xuất bản phẩm

Tất cả 135 Trang 1 / 14
135 Số 4 – 2023 Tải xuống
Số 3 – 2023
Số 3 – 2023
KINH TẾ THẾ GIỚI – KHU VỰC Trần Ngọc Mai, Nguyễn Thị Thanh Bình và Lê Thu Hiền: Hiệu quả sử dụng năng lượng của các quốc gia CPTPP và hàm ý cho Việt Nam Trần Thị Ngọc Quyên và Vũ Thị Hiền: Quy định thuế tối thiểu toàn...
  • iwep
  • Ngày 2023.04.21
Tải xuống
Tóm tắt
Số 2 – 2023
Số 2 – 2023
KINH TẾ THẾ GIỚI – KHU VỰC Hoàng Xuân Long và Hoàng Lan Chi: Chính sách thông minh Nguyễn Mai Đức: Phát triển logistics thông minh ở Trung Quốc Phan Anh: Định hướng chính sách đổi mới khoa học và công nghệ của Hàn Quốc Hoàng Thị Hồng Minh:...
  • iwep
  • Ngày 2023.03.09
Tải xuống
Nội dung

KINH TẾ THẾ GIỚI – KHU VỰC

Hoàng Xuân Long và Hoàng Lan Chi: Chính sách thông minh
Nguyễn Mai Đức: Phát triển logistics thông minh ở Trung Quốc
Phan Anh: Định hướng chính sách đổi mới khoa học và công nghệ của Hàn Quốc
Hoàng Thị Hồng Minh: Chính sách ứng phó với già hoá dân số của Vương quốc Anh

CHÍNH TRỊ – AN NINH QUỐC TẾ

Nguyễn Anh Cường và Hoàng Thị Cẩm Tú: Xung đột Nga – Ukraine và ứng xử của Việt Nam

VIỆT NAM – CẢI CÁCH VÀ HỘI NHẬP

Hoàng Thị Diệu Linh và Nguyễn Lê Ngọc Vinh: Mối quan  hệ giữa logistics và nhập khẩu của Việt Nam từ Liên minh châu Âu
Lê Trung Đạo, Trần Thị Diện và Trần Văn Hưng: Phát triển kinh tế tư nhân ở Việt Nam: Thực trạng và giải pháp
Phan Trần Minh Hưng, Mai Thị Thuỳ Trang và Phan Nguyễn Bảo Quỳnh: Điều chỉnh tỷ lệ nắm giữ tiền mặt theo ngành của các công ty niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam
Tóm tắt
Số 1 – 2023
Số 1 – 2023
KINH TẾ THẾ GIỚI – KHU VỰC Nguyễn Quốc Phóng và Nguyễn Đắc Hưng: Điều hành lãi suất của ngân hàng trung ương ở một số nước phát triển và tham khảo cho Việt Nam Kiều Thanh Nga: Thực tiễn nhà nước xanh ở châu Phi dưới góc độ...
  • iwep
  • Ngày 2023.02.16
Tải xuống
Tóm tắt
131 Số 12 – 2022 Tải xuống
130 Số 11 – 2022 Tải xuống
129 Số 10 – 2022 Tải xuống
128 Số 9 – 2022 Tải xuống
127 Số 8 – 2022 Tải xuống
126 Số 7 – 2022 Tải xuống