Tạp chí

Xuất bản phẩm

Share Social
Print

Xuất bản phẩm

Tất cả 165 Trang 1 / 17
165 Số 4 – 2023 Tải xuống
No. 2&3(342+343) March 2023
No. 2&3(342+343) March 2023
– Pham Thai Quoc: Vietnam’s International Trade Development in The Period of 2010 – 2020. – Huynh Thi Dieu Linh, Nguyen Le Ngoc Vinh: The Relationship Between Logistics and Vietnam’s Imports from European Union. – Nguyen Tien Dzung, Vu Xuan Nam: Vietnam’s Trade with RCEP Countries: Trends, Opportunities and...
  • iwep
  • Ngày 2023.04.25
Tải xuống
Tóm tắt
No. 1(341) January 2023
No. 1(341) January 2023
– Dzoan Nguyen Minh, Le Thi Nguyet Nga: Impacts of Non-Tariff Measures on Vietnam’s Exports of Certain Agricultural and Aquatic Products. – Truong Duc Trong: Informal Charges in Administrative Procedures for Construction Licensing: An Estimate by The Unmatched Count Technique. – Dang Thi Minh Hien: Digital Transformation in Ensuring...
  • iwep
  • Ngày 2023.04.25
Tải xuống
Tóm tắt
Số 3 – 2023
Số 3 – 2023
KINH TẾ THẾ GIỚI – KHU VỰC Trần Ngọc Mai, Nguyễn Thị Thanh Bình và Lê Thu Hiền: Hiệu quả sử dụng năng lượng của các quốc gia CPTPP và hàm ý cho Việt Nam Trần Thị Ngọc Quyên và Vũ Thị Hiền: Quy định thuế tối thiểu toàn...
  • iwep
  • Ngày 2023.04.21
Tải xuống
Tóm tắt
Số 2 – 2023
Số 2 – 2023
KINH TẾ THẾ GIỚI – KHU VỰC Hoàng Xuân Long và Hoàng Lan Chi: Chính sách thông minh Nguyễn Mai Đức: Phát triển logistics thông minh ở Trung Quốc Phan Anh: Định hướng chính sách đổi mới khoa học và công nghệ của Hàn Quốc Hoàng Thị Hồng Minh:...
  • iwep
  • Ngày 2023.03.09
Tải xuống
Nội dung

KINH TẾ THẾ GIỚI – KHU VỰC

Hoàng Xuân Long và Hoàng Lan Chi: Chính sách thông minh
Nguyễn Mai Đức: Phát triển logistics thông minh ở Trung Quốc
Phan Anh: Định hướng chính sách đổi mới khoa học và công nghệ của Hàn Quốc
Hoàng Thị Hồng Minh: Chính sách ứng phó với già hoá dân số của Vương quốc Anh

CHÍNH TRỊ – AN NINH QUỐC TẾ

Nguyễn Anh Cường và Hoàng Thị Cẩm Tú: Xung đột Nga – Ukraine và ứng xử của Việt Nam

VIỆT NAM – CẢI CÁCH VÀ HỘI NHẬP

Hoàng Thị Diệu Linh và Nguyễn Lê Ngọc Vinh: Mối quan  hệ giữa logistics và nhập khẩu của Việt Nam từ Liên minh châu Âu
Lê Trung Đạo, Trần Thị Diện và Trần Văn Hưng: Phát triển kinh tế tư nhân ở Việt Nam: Thực trạng và giải pháp
Phan Trần Minh Hưng, Mai Thị Thuỳ Trang và Phan Nguyễn Bảo Quỳnh: Điều chỉnh tỷ lệ nắm giữ tiền mặt theo ngành của các công ty niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam
Tóm tắt
Số 1 – 2023
Số 1 – 2023
KINH TẾ THẾ GIỚI – KHU VỰC Nguyễn Quốc Phóng và Nguyễn Đắc Hưng: Điều hành lãi suất của ngân hàng trung ương ở một số nước phát triển và tham khảo cho Việt Nam Kiều Thanh Nga: Thực tiễn nhà nước xanh ở châu Phi dưới góc độ...
  • iwep
  • Ngày 2023.02.16
Tải xuống
Tóm tắt
159 No. 12(340) December 2022 Tải xuống
158 Số 12 – 2022 Tải xuống
157 No. 11(339) November 2022 Tải xuống
156 Số 11 – 2022 Tải xuống