Tạp chí

Xuất bản phẩm

Share Social
Print
Quay lại

Số 11 – 2023

  • Ngày 19/02/2024
  • Hit 138
  • Tác giả iwep

KINH TẾ THẾ GIỚI – KHU VỰC

Nguyễn Hồng Thu: Một số xu hướng thương mại quốc tế trong thập niên 2020 – 2030
Nguyễn Phúc Hải: Khả năng chống chịu của nền kinh tế Nga trước trừng phạt kinh tế: Góc nhìn từ cơ cấu thương mại
Võ Thị Minh Lệ: Chính sách ứng phó với di cư khí hậu của Ấn Độ và bài học cho Việt Nam
Phạm Minh Thái: Xây dựng và tính toán chỉ số tổng hợp: Kinh nghiệm quốc tế và gợi ý cho Việt Nam

CHÍNH TRỊ – AN NINH QUỐC TẾ

Hoàng Thế Anh: Khuyến khích cán bộ làm việc, khắc phục tình trạng cán bộ nằm im ở Trung Quốc
Nguyễn Hồng Bắc: Lý giải xung đột Nga – Ukraine qua lăng kính chủ nghĩa hiện thực

VIỆT NAM – CẢI CÁCH VÀ HỘI NHẬP

Nguyễn Hoài Sơn, Nguyễn Xuân Thắng và Hà Dương Minh: Tính kinh tế theo quy mô trong tiêu dung điện của các hộ gia đình tại Việt Nam

THÔNG TIN THAM KHẢO

·         Hội thảo: Các vấn đề toàn cầu và quản trị toàn cầu sau Chiến tranh Lạnh

File