Sách

Xuất bản phẩm

Share Social
Print

Xuất bản phẩm

Tất cả 10 Trang 1 / 1
Giải quyết xung đột tài nguyên ở khu vực Đông Nam Á
Giải quyết xung đột tài nguyên ở khu vực Đông Nam Á
PGS. TS. Phạm Thái Quốc (Chủ biên)  
 • iwep
 • Ngày 2022.03.24
Thể loại sách
Tải xuống
Nội dung

PGS. TS. Phạm Thái Quốc (Chủ biên)

 

Tóm tắt
Báo cáo thường niên kinh tế và chính trị thế giới năm 2019
Báo cáo thường niên kinh tế và chính trị thế giới năm 2019
Chương 1: KINH TẾ THẾ GIỚI NĂM 2019 1.1. Tăng trưởng kinh tế thế giới năm 2019 giảm sút 1.2. Thương mại quốc tế giảm sâu do chiến tranh thương mại 1.3 Giao dịch ngoại hối toàn cầu bùng nổ 1.4. Tình hình nợ thế giới ngày càng nghiêm...
 • Admin
 • Ngày 2021.12.08
Tải xuống
Nội dung

Chương 1: KINH TẾ THẾ GIỚI NĂM 2019

1.1. Tăng trưởng kinh tế thế giới năm 2019 giảm sút

1.2. Thương mại quốc tế giảm sâu do chiến tranh thương mại

1.3 Giao dịch ngoại hối toàn cầu bùng nổ

1.4. Tình hình nợ thế giới ngày càng nghiêm trọng

1.5. Dòng vốn FDI thế giới suy giảm

Chương 2: CHÍNH TRỊ THẾ GIỚI NĂM 2019

2.1. Cạnh tranh chiến lược căng thẳng giữa các cường quốc

2.2.  Ổn gia tăng ở châu Á do môi trường chiến lược thay đổi sâu sắc

2.3. Những trách thức lớn đối với châu Âu

2.4. Trò chơi quyền lực mới ở Trung Đông

2.5. Bất ổn nội bộ ở nhiều quốc gia

Chương 3: MỘT SỐ VẤN ĐỀ ĐẶT RA ĐỐI VỚI VIỆT NAM

3.1. Tác động thuận và thời cơ

3.2. Tác động không thuận và thách thức

3.3. Kiến nghị

 

Tóm tắt
Thể chế vượt trội để phát triển vùng: Kinh nghiệm Hàn Quốc, Trung Quốc, Pháp, Canada và đề xuất chính sách cho Việt Nam
Thể chế vượt trội để phát triển vùng: Kinh nghiệm Hàn Quốc, Trung Quốc, Pháp, Canada và đề xuất chính sách cho Việt Nam
Chương 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ THỂ CHẾ VÀ THỂ CHẾ VƯỢT TRỘI 1.1. Tổng quan cơ sở lý luận về thể chế và thể chế vượt trội 1.2. Quan niệm chung về thể chế 1.3. Các yếu tố tác động đến thể chế vượt trội để phát...
 • iwep
 • Ngày 2021.12.09
Thể loại sách
Tải xuống
Nội dung

Chương 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ THỂ CHẾ VÀ THỂ CHẾ VƯỢT TRỘI

1.1. Tổng quan cơ sở lý luận về thể chế và thể chế vượt trội

1.2. Quan niệm chung về thể chế

1.3. Các yếu tố tác động đến thể chế vượt trội để phát triển vùng

1.4. Một số lý thuyết về vai trò của thể chế

1.5. Các nội dung thể chế vượt trội phát triển vùng

Chương 2: THỂ CHẾ VƯỢT TRỘI PHÁT TRIỂN VÙNG: KINH NGHIỆM QUỐC TẾ

2.1. Thể chế vượt trội để phát triển vùng của Hàn Quốc

2.2. Thể chế vượt trội để phát triển vùng của Trung Quốc

2.3. Thể chế vượt trội để phát triển vùng của Pháp

2.4. Thể chế vượt trội để phát triển vùng của Canada

2.5. Một số so sánh, đánh giá

Chương 3: THỂ CHẾ VƯỢT TRỘI ĐỂ PHÁT TRIỂN VÙNG CỦA VIỆT NAM VÀ MỘT SỐ ĐỀ XUẤT

3.1. Khái quát chung về thể chế vượt trội phát triển vùng của Việt Nam

3.2. Thực trạng hoạt động của thể chế vượt trội các khu kinh tế

3.3. Đề xuất thể chế vượt trội để phát triển vùng cho Việt Nam

Tóm tắt

Tóm tắt

Cách mạng công nghiệp lần thứ tư: Phản ứng chính sách của một số nước và gợi mở đối với Việt Nam
Cách mạng công nghiệp lần thứ tư: Phản ứng chính sách của một số nước và gợi mở đối với Việt Nam
Tác giả: TS. Nguyễn Hồng Thu (chủ biên) Nhà xuất bản: Khoa học Xã hội, năm 2020, 270 trang Thế giới đang đứng trước thềm cuộc cách mạng công nghiệp(CMCN) lần thứ tư – cuộc cách mạng dựa trên sự phát triển mạnh mẽ của khoa học và công nghệ mà...
 • iwep
 • Ngày 2022.03.18
Thể loại sách
Tải xuống
Nội dung

Tác giả: TS. Nguyễn Hồng Thu (chủ biên)

Nhà xuất bản: Khoa học Xã hội, năm 2020, 270 trang

Thế giới đang đứng trước thềm cuộc cách mạng công nghiệp(CMCN) lần thứ tư – cuộc cách mạng dựa trên sự phát triển mạnh mẽ của khoa học và công nghệ mà nòng cốt là công nghệ số. So sánh với các cuộc CMCN trước đây, cuộc CMCN lần thứ tư là một cuộc cách mạng khác cả về tốc độ, phạm vi làm thay đổi nhanh chóng và mạnh mẽ hầu hết các lĩnh vực sản xuất, kinh doanh, đời sống văn hóa – xã hội, quốc phòng, an ninh. Cuộc cách mạng này đang tạo ra nhiều cơ hội và thách thức đối với tất cả các quốc gia trên toàn cầu vì vậy các nước từ phát triển tới các nước mới nổi, hay các nước đang phát triển đều có những phản ứng chính sách để thích ứng với nó.

Vì vậy, cuốn sách“Cách mạng công nghiệp lần thứ tư: Phản ứng chính sách của một số nước và gợi mở đối với Việt Nam” sẽ tập trung vào nghiên cứu các chính sách trên ở 2 nhóm nước là các nước phát triển và nhóm các nền kinh tế mới nổi và đang phát trển. Qua đó nghiên cứu rút ra một số hàm ý chính sách để Việt Nam có thể tận dụng được các cơ hội và giảm thiểu những thách thức rủi ro của cuộc CMCN lần thứ tư đang diễn ra mạnh mẽ trên toàn cầu hiện nay. Nội dung cuốn sách gồm 3 chương như sau:

Chương 1.Bản chất, đặc điểm và tác động của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư.

Chương 2. Phản ứng chính sách của một số nước trên thế giới đối với cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư.

Chương 3. Một số gợi mở cho Việt Nam.

Hy vọng cuốn sách là tài liệu tham khảo hữu ích cho các bạn đọc quan tâm đến lĩnh vực này, và rất mong nhận được những ý kiến đóng góp quý báu từ bạn đọc.

Tóm tắt
Thu hút kiều dân trình độ cao để phát triển khoa học và công nghệ: Lý luận chung, thực tiễn Hàn Quốc và hàm ý cho Việt Nam
Thu hút kiều dân trình độ cao để phát triển khoa học và công nghệ: Lý luận chung, thực tiễn Hàn Quốc và hàm ý cho Việt Nam
Sách chuyên khảo “ Thu hút kiều dân trình độ cao để phát triển khoa học và công nghệ: Lý luận chung, thực tiễn Hàn Quốc và hàm ý cho Việt Nam” Tác giả: TS. Phạm Mạnh Hùng gồm 3 chương: Chương 1: Lý luận về thu hút kiều...
 • iwep
 • Ngày 2022.03.18
Thể loại sách
Tải xuống
Nội dung

Sách chuyên khảo “ Thu hút kiều dân trình độ cao để phát triển khoa học và công nghệ: Lý luận chung, thực tiễn Hàn Quốc và hàm ý cho Việt Nam”

Tác giả: TS. Phạm Mạnh Hùng

gồm 3 chương:

Chương 1: Lý luận về thu hút kiều dân trình độ cao để phát triển khoa học và công nghệ

Chương 2:  Kinh nghiệm của Hàn Quốc trong thu hút Hàn kiều trình độ cao để phát triển khoa học và công nghệ

Chương 3: Một số bài học kinh nghiệm và hàm ý cho Việt Nam nhằm đẩy mạnh việc thu hút người Việt Nam ở nước ngoài có trình độ cao để phát triển khao học và công nghệ

Tóm tắt
Cải cách hành chính công ở một số nước châu Á và bài học cho Việt Nam
Cải cách hành chính công ở một số nước châu Á và bài học cho Việt Nam
Sách chuyên khảo: Cải cách hành chính công ở một số nước châu Á và bài học cho Việt Nam Chủ biên: PGS.TS. Phạm Thái Quốc Nhà xuất bản Khoa học xã hội Cuốn sách “Cải cách hành chính công ở một số nước châu Á và bài học cho...
 • iwep
 • Ngày 2022.03.18
Thể loại sách
Tải xuống
Nội dung

Sách chuyên khảo: Cải cách hành chính công ở một số nước châu Á và bài học cho Việt Nam

Chủ biên: PGS.TS. Phạm Thái Quốc

Nhà xuất bản Khoa học xã hội

Cuốn sách “Cải cách hành chính công ở một số nước châu Á và bài học cho Việt Nam” là kết quả nghiên cứu của đề tài khoa học cấp Quốc gia do Viện Kinh tế và Chính trị Thế giới thuộc Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam chủ trì và PGS.TS. Phạm Thái Quốc là chủ nhiệm. Sách được nhà xuất bản Khoa học xã hội phát hành tháng 2/2018, gồm 260 trang, khổ in 14,5 x 20,5.

Sách gồm 3 chương:

Chương 1: Cơ sở của cách cách hành chính công ở một số nước trên thế giới. Chương này làm rõ cơ sở lý luận và cơ sở thực tiễn của cải cách hành chính công ở một số nước trên thế giới cũng như của cách cách hành chính công ở các nước Châu Á.

Chương 2: Chính sách cải cách nền hành chính công tại một số nước châu Á. Chương này tập trung bàn về chính sách cải cách hành chính ở 3 nước Trung Quốc, Malaysia và Nhật Bản

Chương 3: Bài học kinh nghiệm cho Việt Nam. Trong chương này, tác giả tóm lược quá trình cải cách hành chính công ở Việt Nam Giai đoạn 2001-2010, giới thiệu chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011-2020 và tóm tắt những kết quả bước đầu của cải cách hành chính công giai đoạn 2011-2016…

Tóm tắt
Sở hữu trong nền kinh tế thị trường hiện đại: Lý luận, thực tiễn thế giới và khuyến nghị cho Việt Nam
Sở hữu trong nền kinh tế thị trường hiện đại: Lý luận, thực tiễn thế giới và khuyến nghị cho Việt Nam
Sách chuyên khảo:  Sở hữu trong nền kinh tế thị trường hiện đại: Lý luận, thực tiễn thế giới và khuyến nghị cho Việt Nam Chủ biên: PGS.TS. Phạm Thái Quốc Nhà xuất bản Lao động – Xã hội Cuốn sách “Sở hữu trong nền kinh tế thị trường hiện...
 • iwep
 • Ngày 2022.03.18
Thể loại sách
Tải xuống
Nội dung

Sách chuyên khảo:  Sở hữu trong nền kinh tế thị trường hiện đại: Lý luận, thực tiễn thế giới và khuyến nghị cho Việt Nam

Chủ biên: PGS.TS. Phạm Thái Quốc

Nhà xuất bản Lao động – Xã hội

Cuốn sách “Sở hữu trong nền kinh tế thị trường hiện đại: Lý luận, thực tiễn thế giới và khuyến nghị cho Việt Nam” là kết quả nghiên cứu của đề tài khoa học cấp Quốc gia do Viện Kinh tế và Chính trị Thế giới thuộc Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam chủ trì và PGS.TS. Phạm Thái Quốc là chủ nhiệm.

Cuốn sách gồm 3 chương:

Chương 1: Vấn đề lý luận và thực tiễn thế giới về sở hữu trong nền kinh tế thị trường hiện đại. Nội dung chính của chương này là:Tóm lược các quan điểm lý luận về sở hữu và vấn đề sở hữu trong nền kinh tế thị trường; Thực tiễn thế giới về sở hữu trong nền kinh tế thị trường hiện đại.

Chương 2: Vấn đề sở hữu trong quá trình phát triển nền kinh tế thị trường và hướng tới  hiện đại ở Việt Nam. Nội dung chính của chương này là : (1) Tóm lược các tranh luận về vấn đề sở hữu ở Việt Nam trong thời gian vừa qua. (2) Quá trình đổi mới ở Việt Nam về vấn đề sở hữu qua các thời kỳ Đại hội Đảng. (3) Trình bày hiện trạng chế độ ở hữu ở Việt Nam sau gần 30 năm đổi mới. (4) Chỉ ra những khác biệt về thể chế sở hữu của Việt Nam so với các nền kinh tế thị trường trên thế giới

Chương 3: Bối cảnh, định hướng và khuyến nghị nhằm hoàn thiện vấn đề sở hữu ở Việt Nam. Chương này đề cấp đến các vấn đề: (1)Bối cảnh hoàn thiện vấn đề sở hữu ở Việt Nam. (2) Định hướng hoàn thiện vấn đề sở hữu ở Việt Nam. (3) Khuyến nghị nhằm hoàn thiện vấn đề sở hữu ở Việt Nam.

Tóm tắt
Chiến lược RTA của các nước Đông Á và kinh nghiệm cho Việt Nam
Chiến lược RTA của các nước Đông Á và kinh nghiệm cho Việt Nam
Sách “Chiến lược RTA của các nước Đông Á và kinh nghiệm cho Việt Nam” Chủ biên: TS. Lê Thị Ái Lâm – ThS.Nguyễn Thị Hồng Nga Nhà xuất bản Khoa học xã hội Cuốn sách này cung cấp cho bạn đọc thông tin về chiến lược, chính sách...
 • iwep
 • Ngày 2022.03.17
Thể loại sách
Tải xuống
Nội dung

Sách “Chiến lược RTA của các nước Đông Á và kinh nghiệm cho Việt Nam”

Chủ biên: TS. Lê Thị Ái Lâm – ThS.Nguyễn Thị Hồng Nga

Nhà xuất bản Khoa học xã hội

Cuốn sách này cung cấp cho bạn đọc thông tin về chiến lược, chính sách tham gia hiệp định thương mại khu vực (RTA) của một số nước Đông Á như : Nhật Bản, Trung Quốc, Hàn Quốc, Indonesia .

Sách gồm 7 chương:

Chương 1: Khái niệm, chiến lược và xu thế phát triển RTA ở Đông Á.

Chương 2: Chiến lược tham gia các hiệp định thương mại khu vực của Nhật Bản.

Chương 3: Chiến lược tham gia các hiệp định thương mại khu vực của Trung Quốc.

Chương 4: Chiến lược tham gia các hiệp định thương mại khu vực của Hàn Quốc

Chương 5: Chiến lược tham gia các hiệp định thương mại khu vực của Indonesia

Chương 6: So sánh chiến lược tham gia RTA của Hàn Quốc, Nhật Bản, Trung Quốc và Indonesia và bài học rút ra

Chương 7: Thách thức đối với Việt Nam khi tham gia RTA và một số gợi ý từ bài học của các nước Đông Nam Á

Tóm tắt
Các tổ chức phi chính phủ quốc tế hoạt động tại Việt Nam trong quá trình phát triển xã hội và quản lý phát triển xã hội
Các tổ chức phi chính phủ quốc tế hoạt động tại Việt Nam trong quá trình phát triển xã hội và quản lý phát triển xã hội
Sách chuyên khảo: “Các tổ chức phi chính phủ quốc tế hoạt động tại Việt Nam trong quá trình phát triển xã hội và quản lý phát triển xã hội” Chủ biên: TS. Lại Lâm Anh Nhà xuất bản Hồng Đức 2018 Cuốn sách cung cấp cho bạn đọc...
 • iwep
 • Ngày 2022.03.17
Thể loại sách
Tải xuống
Nội dung

Sách chuyên khảo: “Các tổ chức phi chính phủ quốc tế hoạt động tại Việt Nam trong quá trình phát triển xã hội và quản lý phát triển xã hội”

Chủ biên: TS. Lại Lâm Anh

Nhà xuất bản Hồng Đức 2018

Cuốn sách cung cấp cho bạn đọc những thông tin về hoạt động, vai trò và ảnh hưởng của các tổ chức phi chính phủ quốc tế hoạt động tại Việt Nam. Sách gồm 5 chương:

Chương 1: Tổng quan về các tổ chức phi chính phủ quốc tế với phát triển xã hội và quản lý phát triển xã hội.

Chương 2: Chính sách của một số quốc gia đối với các tổ chức phi chính phủ quốc tế.

Chương 3: Các tổ chức phi chính phủ quốc tế hoạt động tại Việt Nam trong quá trình phát triển xã hội và quản lý phát triển xã hội.

Chương 4: Vai trò, ảnh hưởng của các tổ chức phi chính phủ quốc tế hoạt động tại Việt Nam đối với phát triển xã hội và quản lý phát triển xã hội.

Chương 5: Dự báo xu hướng hoạt động và một số khuyến nghị chính sách cho Việt Nam đối với các tổ chức phi chính phủ quốc tế

Tóm tắt
Nâng cấp ngành với vấn đề tham gia mạng sản xuất quốc tế – Kinh nghiệm Đông Á
Nâng cấp ngành với vấn đề tham gia mạng sản xuất quốc tế – Kinh nghiệm Đông Á
Tác giả: Nguyễn Bình Giang (chủ biên) Nhà xuất bản Khoa học xã hội, Hà Nội, 2015 348 trang ISBN: 9786049440014 Cuốn sách giới thiệu khung chính sách tham gia mạng sản xuất quốc tế nhằm mục đích thay đổi cơ cấu ngành theo hướng công nghiệp hóa, hiện...
 • iwep
 • Ngày 2022.03.17
Tải xuống
Nội dung

Tác giả: Nguyễn Bình Giang (chủ biên)

Nhà xuất bản Khoa học xã hội, Hà Nội, 2015

348 trang

ISBN: 9786049440014

Cuốn sách giới thiệu khung chính sách tham gia mạng sản xuất quốc tế nhằm mục đích thay đổi cơ cấu ngành theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa (hay ngắn gọn là nâng cấp ngành). Hai cơ sở để làm sáng tỏ khung chính sách này là: các lý luận liên quan đến nâng cấp ngành cũng như cơ chế hoạt động của mạng sản xuất quốc tế và kinh nghiệm thực tiễn của một số nước Đông Á thành công.

Nội dung chính của cuốn sách bao gồm 5 chương:

– Chương 1. Quan niệm và quan điểm khoa học về nâng cấp ngành và về tham gia mạng sản xuất quốc tế

– Chương 2. Kinh nghiệm chung về nâng cấp ngành với vấn đề tham gia mạng xuất quốc tế của một số nước Đông Á

– Chương 3. Kinh nghiệm nâng cấp ngành điện tử với vấn đề tham gia mạng sản xuất quốc tế của một số nước Đông Á

– Chương 4. Kinh nghiệm nâng cấp ngành ô tô với vấn đề tham gia mạng sản xuất quốc tế của một số nước Đông Á

– Chương 5. Kinh nghiệm nâng cấp ngành dệt-may với vấn đề tham gia mạng sản xuất quốc tế của Đài Loan và Trung Quốc

Tóm tắt