Sách

Xuất bản phẩm

Share Social
Print
Quay lại

Kỷ yếu Hội thảo khoa học “Phục hồi khu vực dịch vụ trong bối cảnh thích ứng với đại dịch COVID-19”

  • Ngày 04/12/2023
  • Hit 140
  • Tác giả iwep

Kỷ yếu Hội thảo khoa học

“Phục hồi khu vực dịch vụ trong bối cảnh thích ứng với đại dịch COVID-19”

BAN BIÊN TẬP KỶ YẾU:

TS. Phí Vĩnh Tường

PGS.TS. Phạm Thái Quốc

TS. Nguyễn Hồng Thu

1. TS. Nguyễn Hồng Thu: Chính sách phục hồi du lịch của một số nước sau COVID-19

2. TS. Chu Phương Quỳnh: Chính sách phục hồi ngành du lịch của Mỹ hậu COVID-19

3. TS. Phan Cao Nhật Anh: Nhật bản phục hồi thị trường khách du lịch nước ngoài và gợi ý cho Việt Nam

4. ThS. Nguyễn Đình Ngân: Khôi phục ngành du lịch của Nhật Bản trong đại dịch COVID-19

5. ThS. Đoàn Thị Kim Tuyến: Chính sách phục hồi ngành du lịch Trung Quốc sau COVID-19

6. TS. Võ Thị Minh Lệ: Phục hồi ngành du lịch Thái Lan trong bối cảnh đại dịch COVID-19

7. ThS. Võ Hải Minh: Xu hướng phát triển ngành logistic toàn cầu trong bối cảnh hậu COVID-19

8. TS. Lại Lâm Anh: Phục hồi dịch vụ cảng biển của Singapore trong bối cảnh thích ứng đại dịch COVID-19

9. ThS. Nguyễn Lê Thi Thương: Phục hồi khu vực dịch vụ hậu COVID-19 kinh nghiệm từ Ấn Độ

 

File