Sách

Xuất bản phẩm

Share Social
Print
Quay lại

Kỷ yếu Hội thảo “Phát triển Đô thị thông minh trên thế giưới và bài học cho Việt Nam”

  • Ngày 04/12/2023
  • Hit 122
  • Tác giả iwep

KỶ YẾU HỘI THẢO

“PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ THÔNG MINH TRÊN THẾ GIỚI VÀ BÀI HỌC CHO VIỆT NAM”

1. TS. Lê Thị Thanh Bình: Các khía cạnh phát triển thành phố thông minh bền vững trong bối cảnh mới

2. TS. Võ Thị Minh Lệ: Phát triển đô thị thông minh của Trung Quốc và hàm ý cho Việt Nam

3. ThS. Trần Nguyễn Phước Thông: Kinh nghiệm phát triển đô thị thông minh định hướng không gian xanh của Trung Quốc và khuyến nghị cho Việt Nam

4. ThS.NCS. Hồ Diệu Huyền: Quy hoạch đô thị ở châu Phi dưới tác động của đại dịch COVID-19

5. PGS.TS. Phạm Thị Thanh Bình: Chính sách phát triển đô thị thông minh ở một số nước châu Á và kinh nghiệm cho Việt Nam

6. TS. Trần Thuỳ Phương: Phát triển thành phố thông minh ở quốc gia do thái Israel

7. TS. Nguyễn Thị Hằng: Mô hình đô thị thông minh ở Ai Cập

8. TS. Đậu Xuân Đạt, ThS. Lê Văn Trung, CN. Trần Thị Ngọc Yến: Kinh nghiệm phát triển đô thị thông minh của một số nước châu Á và bài học rút ra cho Việt Nam

9. ThS. Hoàng Thị Hồng Minh: Kinh nghiệm phát triển đô thị thông minh ở một số nước trên thế giới

File