Tạp chí

Xuất bản phẩm

Share Social
Print
Quay lại

Số 10 – 2023

  • Ngày 24/11/2023
  • Hit 277
  • Tác giả iwep

KINH TẾ THẾ GIỚI – KHU VỰC

Nguyễn Đình Ngân: Già hoá dân số trong quá trình số hoá ở Hàn Quốc: Thực trạng và chính sách ứng phó
Trần Thị Quỳnh Trang: Chuyển đổi số tác động đến quá trình già hoá dân số và các biện pháp ứng phó của Trung Quốc
Nguyễn Thị Hạ: Thực tiễn triển khai đồng nhân dân tệ kỹ thuật số của Trung Quốc và một số hàm ý cho Việt Nam
Nguyễn Thị Hiền: Phát triển kinh tế ban đêm của Thái Lan và một số hàm ý chính sách cho Việt Nam
Chu Đức Trí: Chính sách tài chính hỗ trợ khởi nghiệp ở Đức

CHÍNH TRỊ – AN NINH QUỐC TẾ

Đặng Hoàng Hà: Chính sách về Bắc Cực của Mỹ và những khó khăn, hạn chế khi triển khai

VIỆT NAM – CẢI CÁCH HỘI NHẬP

Lại Lâm Anh và Đặng Hoàng Hà: Tư tưởng Hồ Chí Minh về quan hệ kinh tế quốc tế của Việt Nam trong giai đoạn hiện nay
Lê Thị Mùi và Nguyễn Xuân Trung: Di cư lao động làm thuê và vấn đề an ninh trật tự vùng biên giới Việt Nam – Trung Quốc

File