Sách

Xuất bản phẩm

Share Social
Print
Quay lại
Kiến tạo quốc gia biển mới ở Nhật Bản

Kiến tạo quốc gia biển mới ở Nhật Bản

Sách chuyên khảo
  • Tác giả Nguyễn Bình Giang, Võ Thị Minh Lệ, Nguyễn Thị Hồng Nga, Nguyễn Đình Ngân
  • Ngôn ngữ Tiếng Việt
  • Ngày phát hành 2022
  • Nội dung
  • Tóm tắt

KIẾN TẠO QUỐC GIA BIỂN MỚI Ở NHẬT BẢN

Tác giả: Nguyễn Bình Giang, Võ Thị Minh Lệ, Nguyễn Thị Hồng Nga, Nguyễn Đình Ngân

Chương 1: Phát triển bền vững kinh tế biển

1.1. Phát triển năng lượng tái tạo từ biển

1.2. Khôi phục nghề thuỷ sản bền vững

Chương 2: Xây dựng văn hoá biển  và xã hội gắn bó với biển

2.1. Biển trong văn hoá và xã hội Nhật Bản

2.2. Xây dựng và phát huy văn hoá biển, xã hội gắn bó với biển

Chương 3: Bảo vệ môi trường biển, ứng phó với nước biển dâng và biến đổi khí hậu

3.1. Môi trường biển và hệ sinh thái biển của Nhật Bản

3.2. Khung pháp lý và các biện pháp bảo vệ môi trường biển, ứng phó với biến đổi khí hậu và nước biển dâng

3.3. Các giải pháp bảo vệ môi trường biển của Nhật Bản

Chương 4: Bảo đảm quốc phòng, an ninh

4.1. Trong lãnh hải

4.2. Trong vùng đặc quyền kinh tế

4.3. Ở các vùng biển chung

4.4. Nhật Bản với Biển Hoa Đông và Biển Đông

Kết luận