Tạp chí

Xuất bản phẩm

Share Social
Print
Quay lại

Số 7 – 2023

  • Ngày 23/11/2023
  • Hit 146
  • Tác giả iwep

KINH TẾ THẾ GIỚI – KHU VỰC

Trương Đình Chiến: Một số vấn đề về kinh tế tuần hoàn và các mô hình kinh doanh tuần hoàn
Nguyễn Thị Hồng Nga và Nguyễn Mạnh Hùng: Quản trị thực thi trong khu vực công của Nhật Bản và hàm ý cho Việt Nam
Nguyễn Hữu Nhuần, Nguyễn Thị Thu Huyền, Trần Đình Thao, Nguyễn Thị Lý, Nguyễn Thọ Quang Anh, Bùi Thị Hương, Phạm Thị Liên: Kinh nghiệm quốc tế trong quản lý bùn thải đô thị: Hàm ý chính sách cho Thành phố Bến Tre, Việt Nam
Nguyễn Văn Lành: Thương mại khí đốt của Nga chuyển từ châu Âu sang Trung Quốc

CHÍNH TRỊ – AN NINH QUỐC TẾ

Trần Thị Hải Yến: Nhân tố Trung Quốc trong Hội nghị Thượng đỉnh G-7 năm 2023

VIỆT NAM – CẢI CÁCH VÀ HỘI NHẬP

Nguyễn Hồng Thu: Hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo ở Việt Nam: Những cơ hội và thách thức
Nguyễn Cảnh Hiệp: Thực hiện chính sách nhà ở xã hội bằng nguồn vốn tín dụng ưu đãi ở Việt Nam

THÔNG TIN THAM KHẢO

·         Hội thảo: Xu hướng thương mại và đầu tư quốc tế trong bối cảnh mới

File