Tạp chí

Xuất bản phẩm

Share Social
Print
Quay lại

Số 8 – 2023

  • Ngày 23/11/2023
  • Hit 121
  • Tác giả iwep

KINH TẾ THẾ GIỚI – KHU VỰC

Huỳnh Diệu Linh và Lê Na: Mối quan hệ giữa đầu tư trực tiếp nước ngoài và phát triển thị trường chứng khoán ở các nước châu Á
Trần Minh Nguyệt và Trần Quang Minh: Vai trò của cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0 đến hoạt động mua sắm, sản xuất và phân phối trong chuỗi cung ứng dược phẩm của Mỹ
Đỗ Thị Ánh: ChatGPT và mục tiêu “Xã hội siêu thông minh 5.0” của Nhật Bản

Lương Thị Thu Phương: Quan điểm và chính sách phát triển du lịch cộng đồng của Trung Quốc

Nguyễn Thị Thuỳ Hương: Xung đột quân sự Nga – Ukraine và quan hệ năng lượng Nga – Trung Quốc

CHÍNH TRỊ – AN NINH QUỐC TẾ

Nguyễn Hồng Quân: Xu thế quan hệ quốc tế đến năm 2030:                        Tác động và một vài hàm ý chính sách đối với Việt Nam

VIỆT NAM – CẢI CÁCH VÀ HỘI NHẬP

Hoàng Văn Hoa, Trần Thị Vân Hoa và Hoàng Vũ Hiệp: Chỉ số đổi mới sáng tạo toàn cầu (GII) của Việt Nam – Thực trạng và hàm ý chính sách
Lê Minh Thống và Nguyễn Tiến Hiệu: Năng lực cạnh tranh của khu kinh tế Nghi Sơn, Thanh Hoá

THÔNG TIN THAM KHẢO

·         Thông tin thay đổi về Giấy phép xuất bản báo chí và Giá phát hành tạp chí

File