Tạp chí

Xuất bản phẩm

Share Social
Print
Quay lại

Số 9 – 2023

  • Ngày 23/11/2023
  • Hit 137
  • Tác giả iwep
Trương Tuấn Anh, Phạm Hương Giang, Nguyễn Thị Tường Anh và Nguyễn Văn Đạt: Nghiên cứu tác động của chuyển đổi số đến tăng trưởng kinh tế của các nước Đông Nam Á
Nguyễn Thị Hồng Nga: Kinh nghiệm thích ứng với xã hội siêu già trong quá trình chuyển đổi số của Nhật Bản
Chu Phương Quỳnh: Chính sách ứng phó với già hoá dân số ở Đức
Đoàn Thị Kim Tuyến: Vai trò của chuyển đổi số trong ứng phó với già hoá dân số: Kinh nghiệm quốc tế và hàm ý chính sách
Nguyễn Trần Minh Trí và Lương Tấn Phúc: Kinh nghiệm phục hồi kinh tế của Hàn Quốc sau khủng hoảng Covid-19 và khuyến nghị cho Việt Nam
Hoàng Thị Hồng Minh: Chính sách hỗ trợ tài chính cho doanh nghiệp nhỏ và vừa trong khủng hoảng Covid-19: Kinh nghiệm nước Anh
Nguyễn Thanh Nhã: Chính sách phát triển kinh tế ban đêm của Anh
Nguyễn Hồng Thu: Phát triển kinh tế ban đêm: Cơ sở lý luận, thực tiễn và hàm ý cho Việt Nam.

File