Tạp chí

Xuất bản phẩm

Share Social
Print
Quay lại

Số 5 – 2023

  • Ngày 23/11/2023
  • Hit 71
  • Tác giả iwep

KINH TẾ THẾ GIỚI – KHU VỰC

Huỳnh Diệu Linh và Lê Na: Mối quan hệ giữa đầu tư trực tiếp nước ngoài và phát triển thị trường chứng khoán ở các nước châu Á
Trần Minh Nguyệt và Trần Quang Minh: Vai trò của cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0 đối với hoạt động mua sắm, sản xuất và phân phối trong chuỗi cung ứng dược phẩm của Mỹ
Đỗ Thị Ánh: ChatGPT và mục tiêu “Xã hội siêu thông minh 5.0” của Nhật Bản

Lương Thị Thu Phương: Quan điểm và chính sách phát triển du lịch cộng đồng của Trung Quốc

Nguyễn Thị Thuỳ Hương: Xung đột quân sự Nga – Ukraine và quan hệ năng lượng Nga – Trung Quốc

CHÍNH TRỊ – AN NINH QUỐC TẾ

Nguyễn Hồng Quân: Xu thế quan hệ quốc tế đến năm 2030: Tác động và một vài hàm ý chính sách đối với Việt Nam

VIỆT NAM – CẢI CÁCH VÀ HỘI NHẬP

Hoàng Văn Hoa, Trần Thị Vân Hoa và Hoàng Vũ Hiệp: Chỉ số đổi mới sáng tạo toàn cầu (GII) của Việt Nam: Thực trạng và hàm ý chính sách
Lê Minh Thống và Nguyễn Tiến Hiệu: Năng lực cạnh tranh của khu kinh tế Nghi Sơn, Thanh Hoá

File