Tạp chí

Xuất bản phẩm

Share Social
Print
Quay lại

Số 9 – 2020

  • Ngày 28/03/2022
  • Hit 18
  • Tác giả iwep

KINH TẾ THẾ GIỚI – KHU VỰC

Trần Đình Thiên: Cục diện phát triển trong bối cảnh mới.
Bùi Ngọc Sơn: Sáng kiến “Một vành đai một con đường” của Trung Quốc: Những thách thức và triển vọng.
Trương Quang Hoàn – Đồng Văn Chung: Quan hệ thương mại và đầu tư giữa Campuchia và các quốc gia ASEAN: Kết quả và hạn chế.
Lại Lâm Anh: Phát triển ngành công nghiệp ô tô của Indonesia và bài học kinh nghiệm cho Việt Nam.

CHÍNH TRỊ – AN NINH QUỐC TẾ

Lại Lâm Anh – Phạm Thái Quốc: Cơ sở cho giải quyết xung đột tài nguyên ở khu vực Đông Nam Á.

VIỆT NAM – CẢI CÁCH VÀ HỘI NHẬP

Phạm Hoàng Linh – Đỗ Thị Thùy Linh: Một số yếu tố ảnh hưởng đến khai thác tiềm năng xuất khẩu hàng công nghệ cao của Việt Nam.
Bùi Đức Hùng – Lê Văn Hà: Chính sách phát triển nông nghiệp công nghệ cao ở một số nước trên thế giới và bài học kinh nghiệm cho vùng Tây nguyên.

File