Tạp chí

Xuất bản phẩm

Share Social
Print
Quay lại

Số 8 – 2020

  • Ngày 28/03/2022
  • Hit 49
  • Tác giả iwep

KINH TẾ THẾ GIỚI – KHU VỰC

Nguyễn Văn Thịnh – Vũ Anh Dũng: Tác động của thể chế tới hoạt động cùng tạo giá trị.
Đoàn Thị Kim Tuyến – Phạm Thái Quốc: Xung đột tài nguyên nước ở khu vực Tiểu vùng Mê Công: Hiện trạng và giải pháp.
Bùi Ngọc Sơn: Đại dịch Covid-19 và nguy cơ khủng hoảng kinh tế toàn cầu.
Phạm Sỹ An – Nguyễn Thị Mai Lan: Phát triển bền vững môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu: Kinh nghiệm của Trung Quốc, Thái Lan và bài học cho Việt Nam.

CHÍNH TRỊ – AN NINH QUỐC TẾ

Trịnh Thị Định – Nguyễn Viết Xuân: Quan hệ chính trị – an ninh Lào – Việt Nam (1986 – 2016).

VIỆT NAM – CẢI CÁCH VÀ HỘI NHẬP

Hoàng Hồng Hiệp: Phát triển ngành khai thác hải sản xa bờ vùng duyên hải Nam Trung Bộ.
Bùi Thị Mến – Phạm Đức Anh – Đặng Thu Thủy: Nhân tố tác động đến quyết định sử dụng ví điện tử của người tiêu dùng trẻ tại Hà Nội.

File