Tạp chí

Xuất bản phẩm

Share Social
Print
Quay lại

Số 7 – 2020

  • Ngày 28/03/2022
  • Hit 73
  • Tác giả iwep

KINH TẾ THẾ GIỚI – KHU VỰC

Nguyễn Hồng Thu: Một số nhân tố thúc đẩy phát triển năng lượng tái tạo trên thế giới hiện nay.

Phạm Thị Thanh Bình – Vũ Thị Phương Dung: Thiếu hụt lao động chất lượng cao của Trung Quốc: Nguyên nhân và giải pháp.

Vũ Hữu Mạnh – Nguyễn Huy Hoàng: Một số phân tích đánh giá về môi trường kinh doanh của Singapore.

CHÍNH TRỊ – AN NINH QUỐC TẾ

Nguyễn Xuân Trung – Nguyễn Lê Thy Thương: Động lực định hình cấu trúc khu vực Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương: Nhìn từ Trung Quốc và Mỹ.

Phạm Tiến: Thế giới hậu Covid-19 và hàm ý chính sách cho Việt Nam.

VIỆT NAM – CẢI CÁCH VÀ HỘI NHẬP

Phí Vĩnh Tường – Nguyễn Thị Minh Ngọc – Phạm Thị Hồng Hạnh: Thu nhập bình quân đầu người, thương mại và tiêu dùng ở Việt Nam.

Ngô Xuân Bình – Trần Ngọc Diễm: Giải pháp giảm thiểu rủi ro hàng hóa xuất khẩu của Việt Nam sang các nước Tây Nam Á.

Nguyễn Quang Bình: Phát huy vai trò công tác tuyên giáo trong đấu tranh phòng chống suy thoái về đạo đức, lối sống.

File