Tạp chí

Xuất bản phẩm

Share Social
Print
Quay lại

Số 10 – 2020

  • Ngày 28/03/2022
  • Hit 69
  • Tác giả iwep

KINH TẾ THẾ GIỚI – KHU VỰC

Phạm Anh Tuấn – Trần Thị Hà: Những đặc điểm mới của xu hướng toàn cầu hóa kinh tế kể từ sau khủng hoảng tài chính toàn cầu năm 2008.
Nguyễn Hồng Thu, Nguyễn Quỳnh Trang: Các nhân tố thúc đẩy phát triển thương mại điện tử của Trung Quốc và một số hàm ý cho Việt Nam.
Nguyễn Thị Hồng Tâm: Chính sách kinh tế của Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi và một số hàm ý cho Việt Nam.
Đoàn Thị Kim Tuyến: Nâng cao tính tuân thủ thuế từ cách tiếp cận kinh tế học hành vi.

CHÍNH TRỊ – AN NINH QUỐC TẾ

Vũ Thụy Trang: Chiến lược của các nước lớn ở khu vực SNG trong giai đoạn hiện nay.
Đặng Hoàng Hà: Cuộc chiến chống khủng bố của Mỹ tại Afghanistan.

VIỆT NAM – CẢI CÁCH VÀ HỘI NHẬP

Nguyễn Việt Khôi, Tô Linh Hương và Phạm Thị Bích Thủy: Phát triển chuỗi giá trị ngành chè hướng tới sản xuất hữu cơ: Kinh nghiệm thế giới và bài học cho Việt Nam.
Phạm Mạnh Hùng, Bùi Khắc Linh: Giải pháp xây dựng và phát triển đội ngũ nhân lực công tài năng để nâng cao hiệu quả hoạt động của chính phủ kiến tạo.

File