Tạp chí

Xuất bản phẩm

Share Social
Print
Quay lại

Số 11 – 2020

  • Ngày 28/03/2022
  • Hit 13
  • Tác giả iwep

KINH TẾ THẾ GIỚI – KHU VỰC

Đặng Minh Đức: Một số thách thức trong hợp tác Liên minh châu Âu – ASEAN.
Nguyễn Minh Hoàn: Mô hình “kinh tế đoàn kết” trong thế giới đương đại và ý nghĩa đối với Việt Nam hiện nay.
Ngô Xuân Bình và Nguyễn Lê Thy Thương: Ấn Độ bảo hộ thương mại dưới thời Thủ tướng Modi và những thách thức đối với doanh nghiệp Việt Nam khi tiếp cận thị trường Ấn Độ.

CHÍNH TRỊ – AN NINH QUỐC TẾ

Nguyễn Hồng Quân: Xu thế, dự báo về chủ nghĩa dân túy ở châu Âu và bài học cho Việt Nam.
Đặng Hoàng Hà: Xung đột trong khai thác tài nguyên hải sản ở khu vực biển Đông giữa Trung Quốc và một số quốc gia Đông Nam Á.

VIỆT NAM – CẢI CÁCH VÀ HỘI NHẬP

Nguyễn Xuân Cường và Nguyễn Thị Phương Hoa: Thương mại Việt Nam và Trung Quốc trong bối cảnh mới.
Trương Thị Nam Thắng và Phan Phương Nam: Nghiên cứu các khó khăn bên trong tổ chức mà các doanh nghiệp xã hội Việt Nam gặp phải trong đo lường tác động xã hội.

File