Tạp chí

Xuất bản phẩm

Share Social
Print
Quay lại

Số 9 – 2019

  • Ngày 14/04/2022
  • Hit 55
  • Tác giả iwep

MỤC LỤC

KINH TẾ THẾ GIỚI – KHU VỰC

Nguyễn Duy Lợi: 25 năm Chương trình GMS của ADB: Thành tựu, vấn đề và triển vọng.

Nguyễn Hồng Nga: Một số thành tựu 20 năm phát triển các hành lang kinh tế trong Chương trình GMS.

Trần Thị Hà: 25 năm hợp tác phát triển nguồn nhân lực trong chương trình GMS của ADB.

Trần Thị Quỳnh Trang: 25 năm thực hiện Chương hình Môi trường trọng điểm trong khuôn khổ GMS: Thành công và hạn chế.

Nguyễn Hồng Thu: Đầu tư vào năng lượng tái tạo trên thế giới và một số hàm ý cho Việt Nam.

CHÍNH TRỊ – AN NINH QUỐC TẾ

Phạm Tiến: Cấu trúc an ninh khu vực Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương: Cuộc đọ sức chiến lược  Mỹ – Trung trong thế kỷ XXI.

VIỆT NAM – CẢI CÁCH VÀ HỘI NHẬP

Bùi Quang Tuấn, Vũ Ngọc Quyên, Hà Huy Ngọc và Nguyễn Việt Dũng: Mô hình điều phối liên kết vùng: Kinh nghiệm quốc tế và bài học cho vùng đồng bằng sông Cửu Long.

Nguyễn Thanh Nhã: Phát triển công nghiệp hỗ trợ ở Việt Nam: Thực trạng và giải pháp.

File