Tạp chí

Xuất bản phẩm

Share Social
Print
Quay lại

Số 10 – 2019

  • Ngày 13/04/2022
  • Hit 23
  • Tác giả iwep

KINH TẾ THẾ GIỚI – KHU VỰC

Tô Thị Ánh Dương: Xu hướng hệ thống tài chính – tiền tệ toàn cầu và Việt Nam đến năm 2030.

Nguyễn Hồng Nhung: Hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ ở Đài Loan.

Bùi Ngọc Sơn: Nợ trong nền kinh tế Trung Quốc và những rủi ro của nó.

Lê Thị Thu Hương: Phát triển của doanh nghiệp xã hội ở Đức.

CHÍNH TRỊ – AN NINH QUỐC TẾ

Trần Thu Minh: Chính sách đối ngoại của Indonesia đối với Trung Quốc thời kỳ Tổng thống Joko Widodo.

VIỆT NAM – CẢI CÁCH VÀ HỘI NHẬP

Nguyễn Đức Thành, Phạm Sỹ Thành và Trần Long Đức: Một số vấn đề về các dự án cơ sở hạ tầng liên quan đến Trung Quốc tại Việt Nam.

Nguyễn Thanh Nhã: Đầu tư trực tiếp ra nước ngoài của Trung Quốc giai đoạn 2001 – 2017.

THÔNG TIN THAM KHẢO

  • Kinh tế thế giới nửa đầu 2019 và triển vọng cuối năm.

File