Tạp chí

Xuất bản phẩm

Share Social
Print
Quay lại

Số 11 – 2019

  • Ngày 13/04/2022
  • Hit 33
  • Tác giả iwep

KINH TẾ THẾ GIỚI – KHU VỰC

Trần Thị Khánh Hà và Nguyễn Thị Thu Hòa: Dự báo những tác động của Brexit tới công nghiệp sáng tạo của Vương quốc Anh và một số giải pháp phát triển hậu Brexit.

Nguyễn Duy Dũng và Nguyễn Văn Hà: Kinh tế Campuchia hai thập niên đầu thế kỷ XXI: Thành tựu, hạn chế và triển vọng.

Hà Văn Hội: Đầu tư theo phương thức đối tác công – tư tại một số quốc gia và bài học kinh nghiệm cho Việt Nam.

Lê Văn Hùng và Nguyễn Phương Thảo: Kinh nghiệm quốc tế trong phát triển nông nghiệp và bài học cho Việt Nam.

VIỆT NAM – CẢI CÁCH VÀ HỘI NHẬP

Hoàng Xuân Long và Hoàng Lan Chi: Phát triển kinh tế dựa trên khoa học và công nghệ ở Việt Nam.

Nguyễn Văn Chung và Đinh Hồng Linh: Sự thay đổi giá trị gia tăng trong thương mại của Việt Nam với Australia, Mỹ và Trung Quốc.

Vũ Đức Hiếu và Nguyễn Thị Tuyết: Phân tích các nhân tố tác động tới lựa chọn dịch vụ chăm sóc y tế ở Việt Nam.

Nguyễn Mạnh Tuân và Phan Đại Thích: Cách mạng Công nghiệp lần thứ Tư: Cơ hội, thách thức và một số gợi mở đối với dịch vụ ngân hàng.

File