Tạp chí

Xuất bản phẩm

Share Social
Print
Quay lại

Số 9 – 2018

  • Ngày 23/08/2022
  • Hit 27
  • Tác giả iwep

MỤC LỤC

Trang

KINH TẾ THẾ GIỚI – KHU VỰC

Bùi Ngọc Sơn và Trần Thị Hà: Giá dầu thấp và tác động của nó đến một số nền kinh tế trên thế giới giai đoạn 2014 – 2017.

3

Phạm Anh Tuấn và Lê Ngọc Điển: Thực trạng sử dụng và quản lý tiền ảo trong hệ thống tài chính quốc tế hiện nay.

18

Phạm Thị Thanh Bình và Lê Thị Thu Hương: Cách mạng công nghiệp 4.0 tại một số quốc gia ASEAN: Cơ hội và thách thức

32

Lê Ái Lâm và Nguyễn Hồng Nga: Chính sách thương mại hóa sản phẩm khoa học và công nghệ của các trường đại học ở Hàn Quốc.

42

CHÍNH TRỊ – AN NINH QUỐC TẾ

Đinh Quý Độ: 70 năm hoạt động và phát triển của Lực lượng gìn giữ hòa bình của Liên Hiệp Quốc.

50

VIỆT NAM – CẢI CÁCH VÀ HỘI NHẬP

Lưu Ngọc Trịnh và Lê Đăng Minh: Đầu tư trực tiếp của Nhật Bản tại Việt Nam: Đặc điểm, nhân tố tác động và giải pháp thúc đẩy.

62

THÔNG TIN THAM KHẢO

Tình hình thị trường thế giới và Việt Nam tháng 9 – 2018 và triển vọng.

75

TÓM TẮT CÁC BÀI VIẾT BẰNG TIẾNG ANH

78

File