Tạp chí

Xuất bản phẩm

Share Social
Print
Quay lại

Số 8 – 2018

  • Ngày 23/08/2022
  • Hit 32
  • Tác giả iwep

MỤC LỤC

Trang

KINH TẾ THẾ GIỚI – KHU VỰC

Bùi Ngọc Sơn: Mở cửa thị trường dầu lửa tương lai và tầm nhìn chiến lược của Trung Quốc.

3

Phạm Thái Quốc: So sánh cải cách hành chính công tại Trung Quốc, Malaysia và Nhật Bản và bài học kinh nghiệm cho Việt Nam.

8

Tô Thị Ánh Dương: Quan hệ kinh tế, tiền tệ và tỷ giá giữa Mỹ và Trung Quốc trong bối cảnh mới.

20

CHÍNH TRỊ – AN NINH QUỐC TẾ

Nghiêm Tuấn Hùng: Tác động của Mỹ đến kiến trúc an ninh khu vực Đông Á từ năm 2009 đến nay.

31

Hoàng Thị Thanh Nhàn và Đồng Văn Chung: Đảng Hành động Nhân dân cầm quyền trong quản lý nhà nước ở Singapore và bài học cho Việt Nam.

40

VIỆT NAM – CẢI CÁCH VÀ HỘI NHẬP

Bùi Quang Tuấn và Hà Huy Ngọc: Tăng trưởng Xanh – Con đường thực hiện tăng trưởng bền vững và ứng phó với biến đổi khí hậu ở Việt Nam.

47

Đào Lê Minh và Nguyễn Thị Thanh Huyền: Công nghệ tài chính và giải pháp trong quản lý ngành chứng khoán.

63

THÔNG TIN THAM KHẢO

  • Tình hình thị trường thế giới và Việt Nam tháng 8 – 2018 và triển vọng.

71

TÓM TẮT CÁC BÀI VIẾT BẰNG TIẾNG ANH

74

File