Tạp chí

Xuất bản phẩm

Share Social
Print
Quay lại

Số 7 – 2018

  • Ngày 23/08/2022
  • Hit 36
  • Tác giả iwep

MỤC LỤC

Trang

KINH TẾ THẾ GIỚI – KHU VỰC

Bùi Ngọc Sơn: Bối cảnh tài chính, thương mại thế giới mới.

3

Chu Phương Quỳnh: Những nét đặc trưng trong chiến lược FTA của Mỹ.

14

Nguyễn Cẩm Nhung: Phân bổ nguồn lực cho phát triển kinh tế: Kinh nghiệm quốc tế và hàm ý cho Việt Nam.

27

Nguyễn Xuân Tùng: Chính sách kinh tế của Singapore giai đoạn 2010 – 2015.

39

VIỆT NAM – CẢI CÁCH VÀ HỘI NHẬP

Vũ Anh Dũng và Hoàng Thị Hồng Hạnh: Các yếu tố ảnh hưởng đến thu hút FDI gắn với R&D từ doanh nghiệp Nhật Bản vào Việt Nam.

47

Trần Thị Quỳnh Trang: Tham gia mạng sản xuất toàn cầu ngành ô tô Việt Nam.

60

THÔNG TIN THAM KHẢO

Tình hình thị trường thế giới và Việt Nam tháng 7 – 2018 và triển vọng.

74

TÓM TẮT CÁC BÀI VIẾT BẰNG TIẾNG ANH

77

File