Tạp chí

Xuất bản phẩm

Share Social
Print
Quay lại

Số 10 – 2018

  • Ngày 23/08/2022
  • Hit 46
  • Tác giả iwep

MỤC LỤC

Trang

KINH TẾ THẾ GIỚI – KHU VỰC

Hoàng Xuân Long và Chu Đức Dũng: Ứng dụng khoa học và công nghệ vào sản xuất ở các nước đi sau: So sánh kinh nghiệm thành công trên thế giới và Việt Nam.

3

Nguyễn Duy Lợi, Nguyễn Thanh Đức và Nghiêm Tuấn Hùng: Thể chế vượt trội để phát triển: Kinh nghiệm quốc tế.

12

Đoàn Thị Kim Tuyến: Kinh tế học hành vi và khả năng ứng dụng trong hoạch định chính sách công.

23

Hoàng Thị Hồng Minh: Phát triển doanh nghiệp xã hội ở Vương quốc Anh.

31

CHÍNH TRỊ – AN NINH QUỐC TẾ

Đặng Hoàng Hà: Những nhân tố tác động tới điều chỉnh chính sách đối ngoại của Nhật Bản tại khu vực châu Á – Thái Bình Dương hai thập niên đầu của thế kỷ XXI.

42

VIỆT NAM – CẢI CÁCH VÀ HỘI NHẬP

Trần Thị Hà: Tác động của tỷ giá đến cán cân thương mại Việt Nam – Mỹ giai đoạn 2008 – 2017.

52

Nguyễn Thị Thúy: Vốn ODA của Nhật Bản từ sau Hiệp định Hợp tác Đối tác kinh tế Việt Nam – Nhật Bản.

63

THÔNG TIN THAM KHẢO

  • Tình hình thị trường thế giới và Việt Nam tháng 10/2018 và triển vọng.

75

TÓM TẮT CÁC BÀI VIẾT BẰNG TIẾNG ANH

78

File