Tạp chí

Xuất bản phẩm

Share Social
Print
Quay lại

Số 11 – 2018

  • Ngày 23/08/2022
  • Hit 69
  • Tác giả iwep

MỤC LỤC

Trang

KINH TẾ THẾ GIỚI – KHU VỰC

Nguyễn Thanh Đức: Tái cấu trúc nền kinh tế Mỹ sau khủng hoảng tài chính toàn cầu 2018.

3

Nguyễn Hồng Thu và Nguyễn Hồng Nga: Phát triển sản xuất tiên tiến của Mỹ trước cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư.

13

Lê Thị Thu Hương: Doanh nghiệp nhỏ và vừa trong nền kinh tế Đức.

23

Nguyễn Thị Hiền: Chính sách FTA của Singapore trong bối cảnh quốc tế mới và một số hàm ý cho Việt Nam.

35

CHÍNH TRỊ – AN NINH QUỐC TẾ

Nguyễn Thanh Minh: Điều chỉnh chính sách biển Đông của Philippines trong bối cảnh hiện nay.

45

VIỆT NAM – CẢI CÁCH VÀ HỘI NHẬP

Võ Thị Minh Lệ: Một số thách thức đối với Việt Nam trong triển khai thực hiện các Mục tiêu phát triển bền vững (SDGs)

56

Chu Phương Quỳnh và Nguyễn Duy Lợi: Một số đề xuất về thể chế vượt trội trong phát triển các đặc khu ở Việt Nam.

67

THÔNG TIN THAM KHẢO

  • Tình hình thị trường thế giới và Việt Nam tháng 11 – 2018 và triển vọng.

76

TÓM TẮT CÁC BÀI VIẾT BẰNG TIẾNG ANH

78

File