Tạp chí

Xuất bản phẩm

Share Social
Print
Quay lại

Số 1 – 2019

  • Ngày 14/04/2022
  • Hit 37
  • Tác giả iwep

KINH TẾ THẾ GIỚI – KHU VỰC

Võ Hải Minh: Chính sách thương mại của Chính quyền D. Trump đối với Trung Quốc và hàm ý cho Việt Nam.

Nguyễn Hồng Sơn và Vũ Thanh Hương: Kinh nghiệm của Na Uy trong phân bổ tài nguyên dầu khí và bài học cho Việt Nam.

Phạm Tuấn Anh  và Phạm Mạnh Hùng: Phát triển nguồn nhân lực lãnh đạo trong khu vực công: Tiếp cận kinh nghiệm Hàn Quốc.

Nguyễn Thu Thủy và Trần Tú Uyên: Niêm yết chéo tại các sàn giao dịch châu Á: kinh nghiệm từ thị trường Singapore.

CHÍNH TRỊ – AN NINH QUỐC TẾ

Nguyễn Hồng Quân: Quan hệ Mỹ – Trung Quốc và tác động đến an ninh Đông Á.

VIỆT NAM – CẢI CÁCH VÀ HỘI NHẬP

Chu Đức Dũng: Định hướng cải cách thể chế kinh tế của Việt Nam trong thời gian tới nhằm đáp ứng yêu cầu của các FTA thế hệ mới.

Ngô Xuân Bình: Nhận diện cơ hội và thách thức trong quan hệ kinh tế Việt Nam – Ấn Độ.

Đặng Thu Thủy: Các cam kết quốc tế trong các hiệp định thương mại tự do của Việt Nam thuộc lĩnh vực tài chính ngân hàng: Một số kiến nghị chính sách.

THÔNG TIN THAM KHẢO

  • Tập đoàn lợi ích công nghiệp quân sự và chính sách an ninh của Nhật Bản.

File