Tạp chí

Xuất bản phẩm

Share Social
Print
Quay lại

Số 12 – 2018

  • Ngày 23/08/2022
  • Hit 49
  • Tác giả iwep

MỤC LỤC

Trang

KINH TẾ THẾ GIỚI – KHU VỰC

Nguyễn Vũ Tùng: Vai trò của thể chế quốc tế và các vấn đề đặt ra cho Việt Nam: Từ lý thuyết đến thực tiễn.

3

Bùi Ngọc Sơn: Những thay đổi trong vai trò của OPEC đối với giá dầu.

14

Lê Thế Mẫu: Chiến tranh thương mại Mỹ – Trung nhìn từ quy luật phát triển theo chu kỳ của chủ nghĩa tư bản.

21

Nguyễn Danh Nguyên và Nguyễn Đạt Minh: Kaizen: Từ cải tiến sản xuất đến “cải tiến” nguồn nhân lực.

27

CHÍNH TRỊ – AN NINH QUỐC TẾ

Cù Chí Lợi và Nguyễn Lan Hương: Căng thẳng Mỹ – Trung và đối sách của Mỹ.

36

VIỆT NAM – CẢI CÁCH VÀ HỘI NHẬP

Nguyễn Thanh Đức: Hệ thống pháp luật Việt Nam trong mối quan hệ tương thích với các FTA thế hệ mới.

48

Nguyễn Thị Hồng Tâm: Quản lý nhà nước đối với các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam.

57

THÔNG TIN THAM KHẢO

  • Tình hình thị trường thế giới và Việt Nam tháng 12 – 2018 và triển vọng.

68

File