Tạp chí

Xuất bản phẩm

Share Social
Print
Quay lại

Số 9 – 2017

  • Ngày 23/08/2022
  • Hit 16
  • Tác giả iwep

KINH TẾ THẾ GIỚI – KHU VỰC

Bùi Tất Thắng: Chủ nghĩa bảo hộ và các nền kinh tế mới nổi trong khu vực châu Á – Thái bình dương.

3

Nguyễn Mạnh Hùng: Tích tụ, tập trung đất đai cho phát triển nông nghiệp: Kinh nghiệm quốc tế và hàm ý chính sách cho Việt Nam.

15

Bùi Văn Huyền và Đỗ Tất Cường: Tăng trưởng kinh tế và việc làm bền vững: Tiếp cận dưới góc độ kinh tế học thể chế.

23

Trần Mạnh Tảo: Thách thức đặt ra đối với quá trình thực hiện Mục tiêu phát triển bền vững của Liên hợp quốc.

30

Nguyễn Hồng Nga: Kinh nghiệm châu Âu về “chuyển đổi công bằng” hướng tới nền kinh tế xanh.

38

Lê Thị Thu Hiền: Công cụ chính sách thúc đẩy tiêu dùng bền vững: Kinh nghiệm quốc tế và bài học cho Việt Nam.

46

CHÍNH TRỊ – AN NINH QUỐC TẾ

Nghiêm Tuấn Hùng: Về quan hệ Mỹ – Nga sau khi Tổng thống Donald Trump nhậm chức.

55

VIỆT NAM – CẢI CÁCH VÀ HỘI NHẬP

Nguyễn Thanh Đức: FDI của Nhật Bản tại Việt Nam trong những năm gần đây: Một số vấn đề và giải pháp.

64

THÔNG TIN THAM KHẢO

Nguyễn Văn Lịch và Vũ Ngọc Bách: Tác động của cuộc khủng hoảng di cư đến kinh tế Cộng hòa Liên bang Đức.

72

TÓM TẮT CÁC BÀI VIẾT BẰNG TIẾNG ANH

77

File