Tạp chí

Xuất bản phẩm

Share Social
Print
Quay lại

Số 8 – 2017

  • Ngày 23/08/2022
  • Hit 16
  • Tác giả iwep

KINH TẾ THẾ GIỚI – KHU VỰC

Võ Đại Lược: Những điều chỉnh lớn trong chính sách kinh tế của các cường quốc những năm gần đây.
Lê Quốc Hội: Dỡ bỏ các rào cản về thể chế đối với phát triển kinh tế xã hội: Kinh nghiệm của một số nước châu Á và bài học cho Việt Nam.
Vũ Thị Oanh: Nghiên cứu ảnh hưởng của quốc tế hóa đồng nhân dân tệ Trung Quốc đối với khu vực láng giềng.

VIỆT NAM – CẢI CÁCH VÀ HỘI NHẬP

Nguyễn Duy Lợi: Thách thức kinh tế chủ yếu của một số nước trong khu vực Tiểu vùng sông Mê Công mở rộng.
Lê Anh Vũ: Một số vấn đề về phương thức tiêu dùng của dân cư theo hướng bền vững ở Việt Nam.
Trần Thị Vân Hoa: Chỉ số năng lực cạnh tranh toàn cầu (GCI) của Việt Nam: Thực trạng và gợi ý chính sách.
Lê Văn Chiến: Xã hội hóa dịch vụ công: Kinh nghiệm quốc tế và bài học cho Việt Nam.
Bùi Quang Tuấn và Hà Huy Ngọc: Bối cảnh phát triển mới và những thách thức về môi trường ở Việt Nam.

TÓM TẮT CÁC BÀI VIẾT BẰNG TIẾNG ANH

File