Tạp chí

Xuất bản phẩm

Share Social
Print
Quay lại

Số 7 – 2017

  • Ngày 23/08/2022
  • Hit 16
  • Tác giả iwep

KINH TẾ THẾ GIỚI – KHU VỰC

Bùi Nhật Quang và Trần Thị Lan Hương: Tài nguyên nước phục vụ phát triển kinh tế ở Ai Cập.

CHÍNH TRỊ – AN NINH QUỐC TẾ

Phạm Sỹ Thành và Nguyễn Thị Thanh Tú: Chính sách kiều vụ của Trung Quốc dưới thời Tập Cận Bình: Một số hàm ý đối với Việt Nam.

VIỆT NAM – CẢI CÁCH VÀ HỘI NHẬP

Bùi Quang Tuấn và Phạm Thị Vân: Tiếp cận chuỗi giá trị trong liên kết vùng: Lý luận và hàm ý chính sách cho vùng Tây Nguyên, Việt Nam.
Nguyễn Hồng Thu: Việt Nam trong chuỗi giá trị điện tử toàn cầu và một số hàm ý chính sách.
Lê Vinh Danh, Phạm Thị Minh Lý và Võ Văn Lai: Đầu tư gián tiếp nước ngoài và hiệu quả của các công ty Việt Nam.
Nguyễn Thu Thủy: Phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp tại Việt Nam.
Đỗ Thị Thúy Phương và Đào Đại Thắng: Các nhân tố ảnh hưởng đến hợp tác giữa các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh thép tại tỉnh Thái Nguyên.

TÓM TẮT CÁC BÀI VIẾT BẰNG TIẾNG ANH

File