Tạp chí

Xuất bản phẩm

Share Social
Print
Quay lại

Số 6 – 2017

  • Ngày 23/08/2022
  • Hit 12
  • Tác giả iwep

KINH TẾ THẾ GIỚI – KHU VỰC

– Đặng Thị Phương Hoa: Tài chính xanh và đặc điểm mới trong nền kinh tế thế giới.

– Vũ Thị Hoài Thu: Giảm phát thải khí nhà kính từ năng lượng: Bối cảnh quốc tế và giải pháp cho Việt Nam.

– Trần Quang Huy và Đinh Hồng Linh: Tăng trưởng kinh tế và phát triển nông nghiệp tại một số quốc gia trong ASEAN.

– Nguyễn Anh Thu và Nguyễn Thị Thanh Mai: Mô hình khu hợp tác kinh tế biên giới và một số gợi mở.

– Phạm Thị Thanh Bình và Vũ Nhật Quang: Kinh tế Trung Quốc giảm tốc độ tăng trưởng: Thực trạng và tác động tới ASEAN.

– Vũ Chí Hùng: Chính sách phát triển công nghiệp hỗ trợ của Hàn Quốc và bài học kinh nghiệm cho Việt Nam.

– Cao Đinh Kiên, Nguyễn Thu Thủy và Tăng Thị Thanh Thủy: Kiểm soát hoạt động bán khống chứng khoán trên thế giới và kinh nghiệm đối với Việt Nam.

VIỆT NAM – CẢI CÁCH VÀ HỘI NHẬP

– Nguyễn Ngọc Lan: Giải pháp hoàn thiện môi trường thể chế phát triển kinh tế tư nhân ở tỉnh Quảng Ninh.

TÓM TẮT CÁC BÀI VIẾT BẰNG TIẾNG ANH

 

File