Tạp chí

Xuất bản phẩm

Share Social
Print
Quay lại

Số 5 – 2017

  • Ngày 23/08/2022
  • Hit 16
  • Tác giả iwep

KINH TẾ THẾ GIỚI – KHU VỰC

Đỗ Tá Khánh: Mô hình khu công nghiệp ở Italy.
Bùi Thị Hằng Phương: Những thay đổi trong hệ thống pháp lý về chống bán phá giá và thực tiễn sử dụng công cụ chống bán phá giá tại Mỹ.
Nguyễn Cẩm Nhung và Nguyễn Thị Thanh Mai: Thực trạng phát triển thương mại biên giới của Trung Quốc và bài học kinh nghiệm cho Việt Nam.

CHÍNH TRỊ – AN NINH QUỐC TẾ

Đinh Quý Độ: Vai trò của Liên hợp quốc trong việc duy trì hòa bình và an ninh quốc tế.
Nguyễn Hồng Quân: Một số nét về quan hệ an ninh chủ yếu trên thế giới hiện nay.
Nguyễn Anh Hùng: Những thách thức cơ bản trong các cuộc bầu cử tổng thống Mỹ ngày nay.

VIỆT NAM – CẢI CÁCH VÀ HỘI NHẬP

Lại Lâm Anh và Nguyễn Thanh Đức: Các INGO hoạt động trong lĩnh vực y tế ở Việt Nam.

TÓM TẮT CÁC BÀI VIẾT BẰNG TIẾNG ANH

File