Tạp chí

Xuất bản phẩm

Share Social
Print
Quay lại

Số 4 – 2017

  • Ngày 23/08/2022
  • Hit 15
  • Tác giả iwep

KINH TẾ THẾ GIỚI – KHU VỰC

Đinh Công Tuấn: Quản lý nhà nước đáp ứng yêu cầu chuyển đổi mô hình tăng trưởng ở một số nước Bắc Âu và hàm ý chính sách.
Nguyễn Ngọc Sơn: Liên kết doanh nghiệp FDI với doanh nghiệp nội địa ở các nước ASEAN: Từ lý luận đến thực tiễn và một số kinh nghiệm cho Việt Nam.
Lê Hiếu Học: Phát triển công nghiệp điện – điện tử ở Thái Lan và bài học kinh nghiệm cho Việt Nam.

CHÍNH TRỊ – AN NINH QUỐC TẾ

Hoàng Khắc Nam: Một số khía cạnh của lợi ích trong hợp tác quốc tế.
Võ Văn Dứt và Võ Công Khanh: Tác động của các yếu tố kinh tế – xã hội đến di cư quốc tế trên thế giới.
Nguyễn Thanh Minh: Can dự của Nhật Bản vào khu vực biển Đông và những tác động đối với Trung Quốc.

VIỆT NAM – CẢI CÁCH VÀ HỘI NHẬP

Phan Thanh Hoàn: Tác động thương mại của Hiệp định thương mại tự do Việt Nam – Hàn Quốc đối với Việt Nam.
Hoàng Trần Hậu và Ngô Văn Hiền: Tác động của tài chính vi mô đến sự phát triển nông nghiệp, nông thôn ở Việt Nam.

TÓM TẮT CÁC BÀI VIẾT BẰNG TIẾNG ANH

File