Tạp chí

Xuất bản phẩm

Share Social
Print
Quay lại

Số 9 – 2016

  • Ngày 23/08/2022
  • Hit 52
  • Tác giả iwep

KINH TẾ THẾ GIỚI – KHU VỰC

Hoàng Xuân Long và Chu Đức Dũng: Một số vấn đề về tri thức, đổi mới và hệ thống đổi mới.
Đinh Công Tuấn: Chuyển đổi mô hình tăng trưởng kinh tế của Phần Lan dưới tác động của khủng hoảng nợ công châu Âu (2009).

CHÍNH TRỊ – AN NINH QUỐC TẾ

Nghiêm Tuấn Hùng: Di cư quốc tế – phân tích từ góc nhìn kinh tế chính trị quốc tế.
Trần Mạnh Tảo: Di cư khí hậu: Thực trạng và phản ứng của các quốc gia.

VIỆT NAM – CẢI CÁCH VÀ HỘI NHẬP

Phạm Anh Tuấn: Nguyên lý Bộ ba bất khả thi và điều hành chính sách tiền tệ ở Việt Nam giai đoạn 1998 – 2014.
Vũ Thị Hoài Thu: Thỏa thuận Paris về khí hậu: Cơ hội, thách thức và gợi ý chính sách đối với Việt Nam.
Vương Thị Thảo Bình: Nhìn nhận các yếu tố ảnh hưởng đến thu hút FDI vào Việt Nam thông qua mô hình lực hấp dẫn.
Lê Văn Chiến: Quan hệ kinh tế Việt Nam – Tây Ban Nha: Thực trạng và một số kiến nghị.

THÔNG TIN THAM KHẢO

Trịnh Quang Hưng: Đầu tư trực tiếp nước ngoài của doanh nghiệp Việt Nam sang Campuchia, Lào và Myanmar trong những năm gần đây.

TÓM TẮT CÁC BÀI VIẾT BẰNG TIẾNG ANH

File