Tạp chí

Xuất bản phẩm

Share Social
Print
Quay lại

Số 10 – 2016

  • Ngày 23/08/2022
  • Hit 46
  • Tác giả iwep

KINH TẾ THẾ GIỚI – KHU VỰC

Nguyễn Thanh Đức: Mô hình nhà nước điều chỉnh nền kinh tế sau khủng hoảng ở Hàn Quốc.
Lê Kim Sa: Vai trò của Trung Quốc trong liên kết kinh tế khu vực và toàn cầu.
Lê Xuân Sang: Kinh nghiệm quốc tế trong thúc đẩy phát triển hệ thống ươm tạo doanh nghiệp công nghệ và bài học chính sách cho Việt Nam.

VIỆT NAM – CẢI CÁCH VÀ HỘI NHẬP

Bùi Quang Tuấn và Hà Huy Ngọc: Phương thức hợp tác công – tư trong lĩnh vực dịch vụ môi trường đô thị ở Việt Nam.
Lại Lâm Anh và Chu Phương Quỳnh: Một số quan điểm lý luận về doanh nghiệp nhà nước và gợi ý cho Việt Nam.
Nguyễn Ngọc Lan: Hiệp định đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP): Cơ hội và thách thức đối với doanh nghiệp vừa và nhỏ Việt Nam.
Lê Quang Cảnh và Nguyễn Thị Thúy Vân: Tác động của đầu tư trực tiếp nước ngoài tới công nghiệp hóa tỉnh Thái Nguyên.

THÔNG TIN THAM KHẢO

Vũ Quang Kết: Kinh nghiệm quốc tế nâng cao năng lực cạnh tranh của ngành công nghiệp phần mềm và hàm ý chính sách cho Việt Nam.

TÓM TẮT CÁC BÀI VIẾT BẰNG TIẾNG ANH

File