Tạp chí

Xuất bản phẩm

Share Social
Print
Quay lại

Số 9 – 2014

  • Ngày 24/08/2022
  • Hit 21
  • Tác giả iwep

KINH TẾ THẾ GIỚI – KHU VỰC

Nguyễn Hồng Thu: Phát triển năng lượng thay thế trên toàn cầu: Thực trạng và triển vọng.
Duy Nguyên Lợi: Hiệp định đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP): Thực trạng, xu hướng và đối sách của Việt Nam.
Đoàn Thị Thanh Nhàn: Khu vực mậu dịch tự do ASEAN Trung Quốc: Thực trạng và vấn đề.
Vũ Nhật Quang: Chính sách năng lượng của Trung Quốc và bài học kinh nghiệm cho Việt Nam.
Nguyễn Trúc Lê: Mô hình cấu trúc định hướng dịch vụ trong tái cấu trúc các tập đoàn kinh tế nhà nước.

VIỆT NAM – CẢI CÁCH VÀ HỘI NHẬP

Nguyễn Thị Nguyệt: Một số vấn đề về bất bình đẳng giới ở Việt Nam.
Nguyễn Hà Phương và Vũ Thanh Hương: Tác động của Hiệp định tự do thương mại ASEAN- Australia- New Zealand đến nhập khẩu Việt Nam: Ứng dụng mô hình Gravity.
Lương Minh Huân và Vũ Hùng Cường: Khả năng tiếp cận các nguồn lực phát triển của doanh nghiệp khu vực kinh tế tư nhân.
Trương Thị Nam Thắng và Margaret Mckee: Trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp ở Việt Nam: Nghiên cứu khám phá.

File