Tạp chí

Xuất bản phẩm

Share Social
Print
Quay lại

Số 8 – 2014

  • Ngày 24/08/2022
  • Hit 21
  • Tác giả iwep

KINH TẾ THẾ GIỚI – KHU VỰC

Phạm Thị Thanh Hồng: Vai trò của hội tụ ngành với sự tham gia các mạng sản xuất quốc tế.
Trần Minh Tuấn: Đề xuất Hợp tác Kinh tế vịnh Bắc Bộ mở rộng của Trung Quốc dưới góc nhìn địa chiến lược và đối sách của ASEAN.
Đinh Quý Độ: Chế độ sở hữu và quản lý đất đai ở Trung Quốc.
Trần Ngọc Ngoạn và Hà Huy Ngọc: Kinh nghiệm xây dựng chính sách thúc đẩy tăng trưởng xanh của một số quốc gia và vùng lãnh thổ.
Trịnh Quốc Trung: Tư nhân hóa tại các nước Đông Âu và Liên Xô cũ.

VIỆT NAM – CẢI CÁCH VÀ HỘI NHẬP

Lê Thanh Tùng và Lê Huyền Trang: Quan hệ thương mại và đầu tư Việt Nam – Trung Quốc: Thực trạng và giải pháp.
Phan Tiến Ngọc: Phân tích thu nhập và đời sống của người lao động ở các khu công nghiệp vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ.

File