Tạp chí

Xuất bản phẩm

Share Social
Print
Quay lại

Số 7 – 2014

  • Ngày 24/08/2022
  • Hit 61
  • Tác giả iwep

KINH TẾ THẾ GIỚI – KHU VỰC

Nguyễn Thị Nguyệt: Kinh nghiệm quốc tế về chuyển đổi cơ cấu kinh tế và bài học cho Việt Nam.
Hoàng Xuân Long: Kinh nghiệm quốc tế về đầu tư cho nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ.
Nguyễn Hồng Sơn và Nguyễn Mạnh Hùng: Cộng đồng kinh tế ASEAN trong bối cảnh quốc tế mới.
Phạm Minh Hạnh: Đầu tư trực tiếp ra nước ngoài của Thái Lan trong thập niên đầu thế kỷ XXI.

VIỆT NAM – CẢI CÁCH VÀ HỘI NHẬP

Đỗ Hương Lan: Tăng cường hợp tác kinh tế giữa Việt Nam và Kazakhstan trong bối cảnh hội nhập khu vực châu Á – Thái Bình Dương.
Nguyễn Ngọc Thạch: Hiệu quả phối hợp chính sách tiền tệ và tài khóa trong giai đoạn hiện nay.
Nguyễn Văn Dần: Thâm hụt kép ở Việt Nam và một số khuyến nghị chính sách.
Đoàn Ngọc Phúc: Ảnh hưởng của cấu trúc vốn đến hiệu quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp sau cổ phần hóa ở Việt Nam.

File