Tạp chí

Xuất bản phẩm

Share Social
Print
Quay lại

Số 6 – 2014

  • Ngày 24/08/2022
  • Hit 29
  • Tác giả iwep

KINH TẾ THẾ GIỚI – KHU VỰC

Phí Hồng Minh: Chuyển đổi mô hình tăng trưởng ở Đài Loan.
Phạm Quỳnh Anh: Hội nhập kinh tế khu vực ASEAN của Việt Nam: Phân tích từ chỉ số thương mại nội khối.
Phạm Thanh Bình và Nguyễn Thanh Đức: Điều chỉnh chính sách đối với khu vực công ở Malaysia sau khủng hoảng tài chính toàn cầu 2008.

CHÍNH TRỊ – AN NINH THẾ GIỚI

Lê Văn Sang và Lê Kim Sa: Củng cố vị thế của Việt Nam trong quan hệ với Trung Quốc trong bối cảnh mới.

VIỆT NAM – CẢI CÁCH VÀ HỘI NHẬP

Nguyễn Bình Minh: Nâng cao năng lực cạnh tranh của hệ thống ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam hậu khủng hoảng kinh tế toàn cầu.
Phạm Xuân Hoan và Nguyễn cẩm Nhung: Đổi mới cơ chế tài chính cho giáo dục đại học công lập ở Việt Nam.
Bùi Đại Dũng: Quy mô tầng lớp trung lưu tại Việt Nam theo tiêu chí thu nhập.

THÔNG TIN – THAM KHẢO

·      Về chuyến khảo cứu của đoàn cán bộ Viện Kinh tế và Chính trị Thế giới tại Trung Quốc.

File