Tạp chí

Xuất bản phẩm

Share Social
Print
Quay lại

Số 5 – 2014

  • Ngày 24/08/2022
  • Hit 46
  • Tác giả iwep

KINH TẾ THẾ GIỚI – KHU VỰC

Ngô Xuân Bình: Vài nét về kinh tế dịch vụ ở Ấn Độ.
Nguyễn Văn Tâm và Nguyễn Thanh Đức: Nhìn nhận lại vai trò kinh tế của nhà nước ở các nước Đông Á sau khủng hoảng tài chính toàn cầu 2008 và những vần đề có tính quy luật.
Nguyễn Trọng Xuân, Vũ Ngọc Quyên và Trần Đình Tuấn: Kinh nghiệm phát triển doanh nghiệp vừa và nhỏ ở Nhật Bản và hàm ý chính sách đối với Việt Nam.

VIỆT NAM – CẢI CÁCH VÀ HỘI NHẬP

Nguyễn Hồng Sơn và Trần Quang Tuyến: Công nghiệp hóa, hiện đại hóa ở Việt Nam: Tiêu chí và mức độ hoàn thành.
Phan Huy Đường: Phát triển bền vững ở Việt Nam nhìn từ khía cạnh xã hội.
Nguyễn Minh Hà và Lê Công Hướng: Các thành phần của Chỉ số Năng lực cạnh tranh cấp tỉnh và tác động của chúng đến thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài tại các địa phương của Việt Nam.
Nguyễn Việt Khôi: Mua bán sáp nhập công ty (M&A): Nguyên nhân thất bại và giải pháp để thành công.
Nguyễn Tấn Phát và Nguyễn Thị Minh Hồng: Phát triển sàn giao dịch bất động sản ở Thành phố Hồ Chí Minh: Thực trạng và vấn đề.
Vương Quốc Thắng: Quan điểm và giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh của ngành cao su Việt Nam theo Mô hình kim cương, giai đoạn 2014 – 2020.

File