Tạp chí

Xuất bản phẩm

Share Social
Print
Quay lại

Số 4 – 2014

  • Ngày 24/08/2022
  • Hit 17
  • Tác giả iwep

KINH TẾ THẾ GIỚI – KHU VỰC

Lê Thị Ái Lâm và Nguyễn Thị Hiền: Chính sách năng lượng của Mỹ dưới thời Tổng thống Obama.
Vũ Đức Thanh và Bùi Đại Dũng: Nợ công và khủng hoảng nợ công châu Âu: Một số vấn đề lý thuyết và thực tiễn.
Vũ Anh Dũng, Cao Tú Oanh và Hoàng Huyền Ngọc: Mô hình hệ thống đổi mới quốc gia: Nghiên cứu trường hợp của Ấn Độ và một số hàm ý chính sách cho Việt Nam.
Phạm Xuân Hoan: Phân tích khả năng hình thành Quỹ Tiền tệ châu Á, khuyến nghị cho Việt Nam.
Phan Anh Tuấn: Điều chỉnh chiến lược phát triển kinh tế ở Trung Quốc.
Nguyễn Chiến Thắng và Trần Mai Thành: Kinh nghiệm thu hút FDI trong bối cảnh phân cấp quản lý của Thái Lan, Malaysia và bài học đối với Việt Nam.

CHÍNH TRỊ – AN NINH THẾ GIỚI

Nghiêm Tuấn Hùng: Phản ứng của khu vực Đông Nam Á trước sự trỗi dậy của Trung Quốc những năm đầu thế kỷ XXI.

VIỆT NAM – CẢI CÁCH VÀ HỘI NHẬP

Vũ Văn Hà: Hợp tác kinh tế Pháp – Việt trên đà phát triển.

File