Tạp chí

Xuất bản phẩm

Share Social
Print
Quay lại

Số 9 – 2013

  • Ngày 24/08/2022
  • Hit 21
  • Tác giả iwep

Viện Kinh tế và Chính trị Thế giới – 30 năm phát triển

KINH TẾ THẾ GIỚI – KHU VỰC

Hoàng Xuân Long: Chính sách của chính phủ Trung Quốc ứng phó với khủng hoảng tài chính – kinh tế toàn cầu.
Nguyễn Minh Khải – Bùi Ngọc Quỵnh: Gắn khoa học với thực tiễn: Kinh nghiệm của một số nước và bài học cho Việt Nam.

CHÍNH TRỊ – AN NINH THẾ GIỚI

Đinh Quý Độ: Sự biến đổi quyền lực trong thế giới hiện nay.
Bùi Nhật Quang: Phản ứng chính sách của EU đối với biến động mùa xuân Arập.

VIỆT NAM – CẢI CÁCH VÀ HỘI NHẬP

Võ Đại Lược: Đổi mới tư duy phát triển.
Ngô Xuân Bình – Phạm Việt Dũng: Quan hệ thương mại Việt – Mỹ kể từ sau Hiệp định Thương mại song phương.
Nguyễn Tiến Hoàng – Võ Quang Tín: Giải quyết tranh chấp phát sinh từ hợp đồng mua bán hàng hóa quốc tế bằng trọng tài thương mại Việt Nam.
Hạ Thị Thiều Dao: Chính sách tài khóa và bất ổn kinh tế vĩ mô ở Việt Nam.

File