Tạp chí

Xuất bản phẩm

Share Social
Print
Quay lại

Số 10 – 2013

  • Ngày 24/08/2022
  • Hit 50
  • Tác giả iwep

KINH TẾ THẾ GIỚI – KHU VỰC

Nguyễn Thị Nguyệt – Chu Minh Hội: Chính sách tài khóa: Kinh nghiệm quốc tế và bài học cho Việt Nam.
Đinh Mạnh Tuấn: Tác động của khủng hoảng tài chính và suy thoái kinh tế toàn cầu đến doanh nghiệp vừa và nhỏ EU.
Đồng Văn Chung: Chính sách thu hút FDI của Nga giai đoạn 2000 – 2012.
Hoàng Dương Việt Anh – Nguyễn Văn Hậu: Kinh nghiệm đầu tư công Hàn Quốc.
Lưu Ngọc Trịnh và Nguyễn Văn Dần: Chuyển đổi mô hình phát triển kinh tế ở một số nước Đông Nam Á sau khủng hoảng kinh tế toàn cầu: Nguyên nhân và định hướng chủ yếu.
Phạm Thái Quốc – Nguyễn Thị Ái Hương: Những định hướng chính trong kế họach 5 năm lần thứ XII của Trung Quốc.

VIỆT NAM – CẢI CÁCH VÀ HỘI NHẬP

Cao Tường Huy: Phát triển các khu kinh tế tự do trong bối cảnh mới.
Nguyễn Ngọc Điệp: Hiệu quả tài chính của các doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài tại các khu chế xuất và khu công nghiệp Thành Phố Hồ Chí Minh.

File