Tạp chí

Xuất bản phẩm

Share Social
Print
Quay lại

Số 8 – 2013

  • Ngày 24/08/2022
  • Hit 29
  • Tác giả iwep

KINH TẾ THẾ GIỚI – KHU VỰC

Khương Duy: Khủng hoảng nợ công châu Âu: Quá trình tích lũy rủi ro và giải pháp.
Bùi Hồng Cường: Xây dựng các khu kinh tế tự do: Kinh nghiệm một số nước châu Âu.
Vũ Quang Kết: Phát triển công nghiệp phần mềm: Kinh nghiệm Ấn Độ và Trung Quốc.
Phí Hồng Minh – Nguyễn Cao Đức: Cơ chế thầu phụ trong phát triển công nghiệp hỗ trợ ở Nhật Bản, Hàn Quốc và Đài Loan.
Lưu Ngọc Trịnh: Chuyển đổi mô hình tăng trưởng kinh tế Indonesia sau khủng hoảng tài chính và suy thoái kinh tế toàn cầu.

VIỆT NAM – CẢI CÁCH VÀ HỘI NHẬP

Chu Đức Dũng – Hoàng Thế Anh – Nguyễn Mạnh Hùng: Hợp tác kinh tế vịnh Bắc Bộ mở rộng: Thực trạng và triển vọng.
Đỗ Mạnh Hồng: Thị trường lao động Việt Nam: Thực trạng và vấn đề.
Nguyễn Thị Tuyết Mai – Nhâm Phong Tuân: Vai trò của niềm tin – cầu nối quan trọng trong thương mại điện tử ở Việt Nam.

File