Tạp chí

Xuất bản phẩm

Share Social
Print
Quay lại

Số 7 – 2013

  • Ngày 24/08/2022
  • Hit 26
  • Tác giả iwep

KINH TẾ THẾ GIỚI – KHU VỰC

Nguyễn Trọng Tài: Sự cần thiết phải tăng cường quản lý nợ công.
Gia Phúc – Võ Minh Lệ: Kinh tế BRIC: Thực trạng và triển vọng.
Phan Xuân Lĩnh: Kinh nghiệm quốc tế về vốn hóa đất đai.

VIỆT NAM – CẢI CÁCH VÀ HỘI NHẬP

Hoàng Chí Cường – Bùi Thị Thanh Nhàn – Đỗ Thị Bích Ngọc: Tác động của khủng hoảng kinh tế toàn cầu 2008 tới xuất – nhập khẩu Việt Nam.
Phan Tiến Ngọc – Phan Thị Nhiệm: Đa dạng hóa mặt hàng xuất khẩu của Việt Nam.
Hà Văn Hội: Hiệp định thương mại tự do: Cơ hội và thách thức đối với thương mại quốc tế Việt Nam.
Vũ Thúy Anh: Chất lượng tăng trưởng kinh tế của Hà Nội: Thực trạng và giải pháp.

File