Tạp chí

Xuất bản phẩm

Share Social
Print
Quay lại

Số 7 – 2019

  • Ngày 14/04/2022
  • Hit 71
  • Tác giả iwep

KINH TẾ THẾ GIỚI – KHU VỰC

Nguyễn Hồng Nhung: Quá trình hoàn thiện thể chế của Chương trình GMS của ADB và cơ hội phối hợp thể chế trong hợp tác GMS.

Đoàn Thị Kim Tuyến: Thực trạng phát triển cơ sở hạ tầng trong Chương trình Hợp tác Tiểu vùng Mê Công mở rộng.

Chu Phương Quỳnh: Đánh giá hoạt động của Ủy ban Giám sát và Quản lý tài sản Nhà nước Trung Quốc.

Vũ Nhật Quang: Hiệp định thương mại tự do Maylaysia – Nhật Bản: Mục tiêu và tác động.

Phạm Thị Thanh Bình và Vũ Thị Phương Dung: Kinh nghiệm thu hút nhân lực chất lượng cao của Singapore và bài học cho Việt Nam.

Lê Ái Lâm: Ngành dược hiện đại: Đặc điểm và xu hướng cơ bản.

VIỆT NAM – CẢI CÁCH VÀ HỘI NHẬP

Nguyễn Thanh Đức: Một số giải pháp nhằm thu hút FDI của Nhật Bản vào nông nghiệp Việt Nam.

Nguyễn Thị Hồng Tâm: Việt Nam trong chính sách Hành động phía Đông của Ấn Độ.

File