Tạp chí

Xuất bản phẩm

Share Social
Print
Quay lại

Số 7 – 2016

  • Ngày 23/08/2022
  • Hit 24
  • Tác giả iwep

KINH TẾ THẾ GIỚI – KHU VỰC

Nguyễn Hồng Nhung và Trần Thanh Nga: Kinh nghiệm của Nhật Bản trong thu hút sự tham gia của cộng đồng vào gìn giữ  không gian xanh và phát triển đô thị.
Nguyễn Việt Khôi và Nguyễn Thị Trang: Những yếu tố tác động đến quyết định lựa chọn địa điểm phân tán hoạt động R&D của MNCs Nhật Bản.
Bùi Hồng Cường: Một số bài học kinh nghiệm từ chính sách tự do hóa thương mại của Singapore.
Nguyên Xuân Khoát: Phát triển nông nghiệp bền vững ở Liên bang Nga: Thực trạng và xu hướng.

CHÍNH TRỊ – AN NINH THẾ GIỚI

Đinh Qúy Độ: Chuyển dịch quyền lực và tương lai của trật tự thế giới.

VIỆT NAM – CẢI CÁCH VÀ HỘI NHẬP

Nguyễn Cẩm Nhung và Hoàng Minh Trí: Ước lượng mức độ sai lệch tỷ giá thực của Việt Nam giai đoạn 1997 – 2014: Cách tiếp cận từ mô hình tỷ giá hiệu lực cân bằng.
Phạm Tiến Đạt: Quản trị khoản phải thu tại một số ngân hàng thương mại sau sáp nhập.

TÓM TẮT CÁC BÀI VIẾT BẰNG TIẾNG ANH

File