Tạp chí

Xuất bản phẩm

Share Social
Print
Quay lại

Số 6 – 2016

  • Ngày 23/08/2022
  • Hit 42
  • Tác giả iwep
Bài phát biểu của Đồng chí Trần Đại Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam.
Diễn văn của Giáo sư, Tiến sỹ Nguyễn Quang Thuấn, Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam.

KINH TẾ THẾ GIỚI – KHU VỰC

Tô Ánh Dương: Tác động của việc nhân dân tệ được đưa vào rổ tiền tệ của Quỹ Tiền tệ quốc tế.
Nguyễn Hồng Thu: Kinh nghiệm xử lý nợ xấu của Indonesia và một số hàm ý chính sách cho Việt Nam.
Nguyễn Hồng Nga: Phân hóa giàu nghèo ở UKraine: Thực trạng và thách thức.
Dương Minh Huy, Hoàng Dương Việt Anh, Bùi Minh Trang, Nguyễn Thị Thiên Hương: Kinh nghiệm phát triển và ươm tạo khởi nghiệp tại Anh.
Hoàng Lan Hương: Chính sách hỗ trợ tiếp cận vốn tín dụng cho doanh nghiệp vừa và nhỏ của Nhật Bản.
Nguyễn Xuân Dũng: Phát triển làng nghề ở một số nước châu Á: Kinh nghiệm và bài học cho Việt Nam.

VIỆT NAM – CẢI CÁCH VÀ HỘI NHẬP

Hạ Thị Thiều Dao, Nguyễn Thị Mai, Trần Thị Thanh Hải: Trở ngại kinh tế của doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam trước thềm AEC.
 TÓM TẮT CÁC BÀI VIẾT BẰNG TIẾNG ANH

78

File