Tạp chí

Xuất bản phẩm

Share Social
Print
Quay lại

Số 6 – 2013

  • Ngày 24/08/2022
  • Hit 53
  • Tác giả iwep

KINH TẾ THẾ GIỚI – KHU VỰC

Nguyễn Văn Lịch: Kinh tế EU 6 tháng đầu năm 2013.
Phạm Thị Thanh Bình: Một số đặc trưng cơ bản của nợ công các nước Nam Âu.
Hoàng Xuân Long: Định vị đổi mới qua sự phân biệt với sản xuất và nghiên cứu và phát triển.

VIỆT NAM – CẢI CÁCH VÀ HỘI NHẬP

Bùi Đại Dũng – Vũ Đức Thanh – Trần Văn Tùng: Phân phối thu nhập ở Việt Nam giai đoạn 2002 – 2010.
Trần Chí Thiện: Tác động của tái định cư đến sản xuất và thu nhập của các hộ dân thuộc Dự án Thủy điện Sơn La.
Trần Nhuận Kiên: Ảnh hưởng của đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) đến bất bình đẳng thu nhập ở Việt Nam.
Vũ Đức Nghĩa – Nguyễn Thị Lan Anh – Võ Lê Nam – Huỳnh Minh Quang: Giới thiệu phương pháp đầu tư cổ phiếu theo chỉ số trọng số giá trị.
Nguyễn Văn Cường: Phát triển bền vững vùng Tây Nguyên đến 2020: Thực trạng, vấn đề và giải pháp.

THÔNG TIN THAM KHẢO

Phát triển khoa học công nghệ ở Trung Quốc sau cải cách mở cửa: Thực trạng và kinh nghiệm.

File