Tạp chí

Xuất bản phẩm

Share Social
Print
Quay lại

Số 5 – 2013

  • Ngày 24/08/2022
  • Hit 37
  • Tác giả iwep

KINH TẾ THẾ GIỚI – KHU VỰC

Nguyễn Hồng Nhung – Võ Quang Toàn: Đầu tư quốc tế năm 2012 và triển vọng 2013.
Trần Nhuận Kiên: Tác động của các nước lớn đến tài chính – tiền tệ toàn cầu giai đoạn 2011 – 2020.
Mai Văn Bảo: Phát triển các tổ chức tư vấn, môi giới chuyển giao công nghệ.
Nguyễn Thu Thủy – Đào Minh Anh – Lê Thị Phương Dung: Tăng cường vai trò của khu vực kinh tế tư nhân hướng tới phát triển kinh tế – xã hội bền vững tại Australia.

VIỆT NAM – CẢI CÁCH VÀ HỘI NHẬP

Đỗ Đức Định: Quan hệ hợp tác Việt Nam – Thổ Nhĩ Kỳ: Hướng tới xây dựng Khu vực Mậu dịch tự do.
Trần Chí Thiện: Thương mại nội ngành giữa Việt Nam và ASEAN: Nghiên cứu nhóm hàng máy móc và phương tiện vận tải.
Hoàng Thị Thu: Mối quan hệ giữa đầu tư trực tiếp nước ngoài và tăng trưởng kinh tế của Việt Nam.
Nguyễn Chiến Thắng: Thể chế liên kết vùng tại Việt Nam: Một số gợi ý từ kinh nghiệm quốc tế.

File